r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Debat: 'Moet Nederland Cameron steunen?', Den Haag

MI logo

Moet de EU beslissen over werktijden van Britse ziekenhuisartsen? Cameron vond van niet in zijn toespraak. Hij beweert dat bepaalde bevoegdheden niet bij Europa, maar bij de lidstaten zouden moeten liggen. Moeten wij als Nederland het Verenigd Koninkrijk steunen in het terughalen van bevoegdheden? Welke bevoegdheden moeten dan teruggegeven worden aan de lidstaten en welke moeten overgeheveld worden aan Europa?

Ewald Engelen (hoogleraar Financiële Geografie), Martin Visser (verslaggever en columnist, Het Financiële Dagblad), Marietje Schaake (D66, lid Europees Parlement) en Pieter Omtzigt (kamerlid CDA) gaan met elkaar in debat onder leiding van Max van Weezel.

Het debat vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Aanmelden is verplicht.


Delen

Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven