r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris regionaal beleid ziet grote rol voor steden in aanpak crisis

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 februari 2013.
Mobilisatie EU-hoofdsteden: commissaris Hahn spoort burgemeesters aan Europa uit de crisis te loodsen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 februari 2013

Mobilisatie EU-hoofdsteden: commissaris Hahn spoort burgemeesters aan Europa uit de crisis te loodsen

EU-commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn organiseert morgen, op 28 februari, de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de EU.

Commissaris Hahn roept de twintig deelnemende burgemeesters op om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. Hij pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt voorts aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

Het evenement spoort de burgemeesters van de Europese hoofdsteden aan tot dialoog, onderling en met de Europese Commissie, en tot concrete actie om de doelstellingen van de Europa 2020-agenda voor groei te verwezenlijken.

Commissaris Neelie Kroes voor de Digitale Agenda en commissaris Janez Potočnik voor Milieu nemen ook deel aan de bijeenkomst. De burgemeesters van Amsterdam, Athene, Berlijn, Bratislava, Boekarest, Brussel, Lissabon, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Nicosia, Rome, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valletta, Vilnius, Warschau, Wenen en Zagreb zijn allemaal op het appel en zullen een gemeenschappelijke verklaring afleggen over de rol van de steden en de centrale rol die zij spelen als motors voor duurzame, slimme en inclusieve groei. Deze verklaring krijgt tevens de steun van een aantal burgmeesters die niet konden deelnemen.

Voor de bijeenkomst van start ging, verklaarde commissaris Hahn nog het volgende: “Vaak zijn de economische en sociale problemen van Europa het sterkst geconcentreerd en het duidelijkst zichtbaar in de hoofdsteden. Maar steden zijn tevens de drijvende kracht van Europa, waar de belangrijkste oplossingen te vinden zijn op het gebied van concurrentiekracht, werkgelegenheid, opleiding, transport, milieu en innovatie. Daarom zijn zij onmisbaar om Europa uit de crisis te loodsen. Zonder de Europese hoofdsteden kunnen we de Europa 2020-agenda voor groei niet verwezenlijken. Daarom roep ik de burgemeesters op om het voortouw te nemen bij de inspanningen om Europa uit de crisis te halen."

Commissaris Hahn heeft het steeds voor de steden opgenomen en wil meer aandacht voor de ontwikkeling van de steden in Europa bij de besluitvorming op Europees niveau; niet alleen in het cohesiebeleid, maar in alle EU-beleidsgebieden moet de stedelijke dimensie nadrukkelijker aanwezig zijn. Hoe dit in de praktijk wordt omgezet via EU-beleid en ‑investeringen, is een van de centrale thema's van de rondetafelgesprekken van de burgemeesters.

Vicevoorzitter Kroes bespreekt tijdens de bijeenkomst het belang van ICT voor slimme groei in de steden, vooral naar aanleiding van het onlangs opgestarte Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen 1. Zij benadrukt dat snelle toegang tot internet overal in Europa een cruciale factor voor sociale en economische vooruitgang is en op EU-niveau de nodige steun moet genieten.

Commissaris Potočnik geeft zijn visie op groene groei in een stedelijke context: hoe het potentieel voor energiebesparing en innovatie van milieuvriendelijke steden de levenskwaliteit van hun inwoners kan verbeteren en hun concurrentiekracht kan versterken. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen ingediend voor een betere uitvoering van de investeringen in stedelijke gebieden na de hervorming van het cohesiebeleid, waarover op dit ogenblik de onderhandelingen nog lopen. In deze voorstellen ligt de nadruk op een geïntegreerde aanpak voor de beleidsvorming. De Commissie stelt voor meer bevoegdheden aan de steden zelf over te dragen en hen ook nieuwe benaderingen te laten uitproberen om het hoofd te bieden aan actuele uitdagingen op het gebied van economie, milieu en sociale zaken.

Naar aanleiding van dit laatste punt reserveert het recente akkoord over de Europese begroting voor 2014-2020, dat nog de toestemming van het Europees Parlement behoeft, zo’n 330 miljoen euro voor innovatieve maatregelen voor steden.

De bijeenkomst wordt door commissaris Hahn geopend om 14.00 uur in de Walter Hallsteinzaal van het Berlaymontgebouw in Brussel. Na de besprekingen achter gesloten deuren volgen om 16.00 uur een persconferentie en een familiefoto.

Achtergrond

Het onlangs omgedoopte directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling heeft van EU-Commissievoorzitter Barroso de nieuwe rol gekregen de initiatieven van de EU op het gebied van stedelijk beleid te coördineren.

De noodzaak van een meer samenhangende en gecoördineerde aanpak vormt het uitgangspunt van de voorstellen van de Europese Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader en de voorstellen voor de hervorming van het cohesiebeleid, die een pleidooi vormen voor een meer geïntegreerde en doeltreffende benadering van stadsontwikkeling. Volgens deze voorstellen moet in alle lidstaten ten minste 5 % van de subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gereserveerd worden voor geïntegreerde duurzame stadsontwikkeling.

Die 5 % is een minimum - er is geen bovengrens - ter aanvulling van sectorale investeringen in stedelijke gebieden. Sinds 2007 is aan projecten in steden zo’n 92 miljard euro toegewezen, goed voor bijna 40 % van de regionale fondsen van de EU. Hierbij werd echter voornamelijk een "sectorale aanpak" gevolgd, d.w.z. projecten op het gebied van lage CO2-emissies, vervoer, sociale inclusie, waarin de steden zelf weinig inspraak hadden. De Commissie streeft naar holistischere, meer geïntegreerde investeringen, waarover in samenspraak met de steden wordt beslist.

De Commissie dringt niet alleen aan op een sterkere rol voor stedelijke overheden bij de uitvoering van stadsinitiatieven, maar ook op een gedragscode om de lokale participatie in de planning en de uitvoering van de fondsen te versterken.

Daarbovenop wordt 330 miljoen euro gereserveerd voor innovatieve maatregelen op het gebied van duurzame stadsontwikkeling die rechtstreeks op de stedelijke overheden gericht zijn. Deze maatregelen worden rechtstreeks door de Europese Commissie beheerd via uitnodigingen op Europese schaal tot het indienen van financieringsvoorstellen.

Meer informatie:

Verslag 'Cities of Tomorrow'

Duurzame stadsontwikkeling via het regionaal beleid van de EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_nl.cfm

Boegbeeldprojecten stadsontwikkeling:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Volg commissaris Hahn op Twitter: @JHahnEU

 

Contact :

Shirin Wheeler (+32 22966565); Mob (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310); Mob (+32 460793310)

1 :

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-760_en.htm


Terug naar boven