r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Asscher wil dat ook EU-burgers inburgeren

woensdag 20 februari 2013, 8:29
Blauw bord bij Nederlandse grens
Bron: © PDC

DEN HAAG (ANP) - Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dat nieuwkomers uit de Europese Unie, Turkije en de voormalige Antillen ook gaan inburgeren. Zij vallen niet onder de Wet inburgering, maar het is belangrijk dat ook zij zich snel de basisbeginselen van de Nederlandse samenleving eigen maken. Asscher wil daar in overleg met de gemeenten een aanpak voor ontwikkelen. Hij denkt aan een zogeheten participatiecontract met alle nieuwkomers.

Asscher heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij wil verder de inburgeringseisen voor migranten van buiten de EU onder de loep nemen en aanscherpen, bijvoorbeeld op het punt van arbeidsdeelname.

De minister noemt het ,,zorgwekkend dat de integratie in sociaal-cultureel opzicht hapert’’. Voor veel Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst is Nederland nog altijd een vreemd land, schrijft hij. Hij wijst ook op problemen als de oververtegenwoordiging van Marokkanen en Antillianen in de criminaliteit, lage arbeidsparticipatie en taalachterstand.

Asscher kan zich voorstellen dat veel mensen zich afvragen of de islamitische levenswijze wel te verenigen is met de westerse. Hij begrijpt dat burgers de islam door de radicalisering als een bedreiging zijn gaan ervaren. Maar hij vindt dat ook zorgelijk, omdat het de stabiliteit in de samenleving bedreigt.

Het kabinet beschouwt godsdienstvrijheid als een groot goed, maar stelt wel grenzen als belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving worden bedreigd, onderstreept de minister. Zo is het niet acceptabel dat opvattingen over de rol van de vrouw uitmonden in geweld. Ook is het niet te aanvaarden dat jongeren niet naar school gaan, niet willen werken of zich niet aan de regels houden. Het kabinet wil dat ouders en scholen meer doen om te zorgen dat de normen gehandhaafd blijven.

De minister wijst ook op nieuwe integratieproblemen door de migratie van Oost-Europeanen. Die zal nog toenemen doordat volgend jaar ook Roemenen en Bulgaren hier mogen werken. Er is daarom een ,,restrictief migratiebeleid'' nodig, ook als nieuwe landen EU-lid worden.

Asscher kondigt een serie voornemens aan om de integratie te verbeteren. Daarbij hoort een hardere aanpak van de criminaliteit, ervoor zorgen dat homoseksuelen door etnische minderheden worden geaccepteerd en het tegengaan van huwelijksdwang en eerwraak.

Delen

Terug naar boven