r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vijftiende verjaardag interne markt: betere invoering regels op nationaal niveau

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 februari 2013.

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 februari 2013

Scorebord van de interne markt: 15de editie breekt record!

In deze moeilijke tijden zijn de lidstaten er beter dan ooit in geslaagd de EU-regelgeving tijdig in nationale wetten om te zetten. Dat blijkt uit het scorebord van de interne markt dat de Europese Commissie vandaag heeft uitgebracht. De eengemaakte markt moet Europa economisch uit het slop trekken. Dit gaat echter niet vanzelf. Om de beleidsdoelstellingen van de richtlijnen te halen, moet de wetgeving tijdig worden omgezet.

Het scorebord van de interne markt werd vijftien jaar geleden voor het eerst gepubliceerd. De nieuwste editie toont grote verbeteringen in de lidstaten. De gemiddelde omzettingsachterstand in de EU - het percentage van richtlijnen voor de interne markt dat niet tijdig in nationale wetgeving is omgezet - is gedaald van 6,3% in 1997 naar 0,6% nu, een nieuw record. Dat is onder de drempel van 1% die werd vastgelegd door de Europese staats- en regeringsleiders in 2007 en dicht bij de achterstand van 0,5% die werd voorgesteld in de Single Market Act van april 2011.

"Ik ben blij met dit record en met de dynamiek en de inzet die de lidstaten aan de dag hebben gelegd bij het ten uitvoer leggen van de regelgeving. Dit het beste resultaat ooit," aldus EU-commissaris voor Interne markt Michel Barnier.

Tabel: gemiddelde omzettingsachterstand

 
Scorebord van de interne markt: 15de editie breekt record!
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Ierland, Malta, Estland en Zweden hebben deze keer het best gepresteerd. Ze hebben het hoogste aantal richtlijnen omgezet in nationale wetgeving.

De lidstaten zijn er ook in geslaagd het aantal onjuist omgezette richtlijnen te verlagen (de nalevingsachterstand is verder gedaald van 0,7% naar 0,6%). Het aantal richtlijnen waarvan de omzettingstermijn met twee jaar of meer is overschreden, is echter gestegen.

Wat de toepassing van EU-wetgeving betreft, blijft het aantal inbreuken dalen. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat mechanismen zijn ingevoerd om problemen op het gebied van niet-naleving van EU-wetten in een vroeger stadium aan te pakken. In vergelijking met november 2007 is het aantal openstaande inbreuken met 38% gedaald. De Commissie begon de meeste inbreukprocedures tegen Italië, gevolgd door Spanje en Griekenland. Het grootste aantal zaken betreft nog altijd belastingen en milieu.

Als rekening wordt gehouden met alle indicatoren voor tenuitvoerlegging (zie voor details de handhavingstabel voor de interne markt hieronder), presteren Roemenië, Estland, Cyprus, Tsjechië en Litouwen over het algemeen het best.

Toepassing van richtlijnen voor de interne markt

 • • 
  Het laatste halfjaar is de gemiddelde omzettingsachterstand in de EU verder gedaald van 0,9% naar 0,6%. Het aantal lidstaten dat de doelstelling van 1% haalde, steeg van 16 naar 23.
 • • 
  In totaal evenaarden of overtroffen twaalf lidstaten hun beste resultaat sinds 1997: Tsjechië, Estland, Ierland, Griekenland, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Nederland, Slowakije en Zweden. Italië en Luxemburg duiken voor het eerst onder de drempel van 1%. Daaruit blijkt dat de lidstaten hoge prioriteit geven aan het tijdig omzetten, zelfs in de huidige economische crisis.
 • • 
  Ierland presteerde het best: het heeft alle richtlijnen tijdig omgezet en de achterstand bedraagt 0%. Italië maakt de indrukwekkendste inhaalslag; zes maanden geleden bedroeg de achterstand nog 2,4%, nu 0,8%. Ook Roemenië heeft zijn omzettingsachterstand opvallend teruggedrongen, van 1,1% naar 0,4%. Deze drie lidstaten delen hun beste praktijken in deze editie van het scorebord van de interne markt.
 • • 
  De lidstaten hebben gemiddeld negen en een halve maand extra nodig om EU-richtlijnen om te zetten nadat de termijn is verstreken. Wat de richtlijnen betreft waarvoor de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is verstreken (opgenomen in het verslag), haalden amper vijf lidstaten de 'zero tolerance'-doelstelling niet.

Inbreuken

 • • 
  Per lidstaat blijven er gemiddeld 31 openstaande inbreukprocedures. Het hoogste aantal inbreukprocedures betreft Italië - tien keer meer dan Litouwen, het land met het laagste aantal procedures - gevolgd door Spanje en Griekenland.
 • • 
  Desondanks zijn de vooruitzichten op lange termijn voor deze lidstaten verbeterd: sinds ze zich aansloten bij het EU Pilot-systeem, is het aantal gevallen in Italië met 47% gedaald, in Spanje met 39% en in Griekenland met 25%.
 • • 
  45% van alle inbreukprocedures betreft belastingen en milieu.
 • • 
  De gemiddelde duur van de openstaande inbreukprocedures bedraagt tien maanden (Luxemburg) tot drie jaar (Zweden).
 • • 
  Wanneer het Hof van Justitie een schending van de EU-wetgeving vaststelt, moeten de lidstaten onmiddellijk maatregelen nemen om zich naar de uitspraak van het Hof te voegen. Toch vraagt het flink wat tijd voor een zaak wordt opgelost, gemiddeld meer dan 17,4 maanden. In Spanje, Ierland en Frankrijk is dat bijna twee jaar. In haar mededeling “Een beter bestuur van de interne markt” (zie IP/12/587) vraagt de Commissie de lidstaten om in een aantal sleutelsectoren de uitspraken van het Hof binnen één jaar volledig na te leven.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

 

Contact:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

 
Scorebord van de interne markt: 15de editie breekt record!
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Delen

Terug naar boven