r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemengde reacties op akkoord EU-begroting

vrijdag 8 februari 2013, 19:45

BRUSSEL (ANP) - De begroting van de Europese Unie gaat voor het eerst omlaag. Daarnaast behoudt Nederland zijn korting op de afdracht aan de EU. Die afspraken zijn vrijdag gemaakt op de EU-top, na 24 uur durende, zeer moeizame onderhandelingen tussen de Europese leiders.

De Europese Commissie had eigenlijk een verhoging van de begroting gewild, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een verlaging. De 960 miljard euro die is afgesproken voor de jaren 2014-2020, is 85 miljard euro minder dan het dagelijks bestuur van de EU eigenlijk wilde.

Het budget is bovendien voor het eerst in de geschiedenis lager dan dat in de periode daarvoor. ,,Dat is grote winst en een mijlpaal'', reageerde premier Mark Rutte na afloop. Nederland wist bovendien zijn jaarlijkse korting op de afdracht aan Brussel te behouden.

Nederland krijgt vanaf volgend jaar een vaste jaarlijkse korting van 728 miljoen euro. Naast deze korting krijgt Nederland ook een andere jaarlijkse korting, gebaseerd op de afdracht van de btw aan Brussel. Daardoor blijft Nederland jaarlijks zo'n 5 miljard euro betalen in plaats van de 6 miljard die ons land zonder de korting zou moeten opbrengen.

Nederland heeft niet op alle punten zijn zin gekregen. Rutte erkende dat Nederland graag had gezien dat er minder geld naar de ,,klassieke posten'' zoals landbouwsubsidies zou zijn gegaan. ,,Maar uiteindelijk is het eindresultaat zeer verdedigbaar'', zei hij.

Ook de regeringsfracties VVD en PvdA zijn tevreden. ,,Hiermee kan premier Rutte thuiskomen'', zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Zijn PvdA-collega Michiel Servaes sprak van ,,een knap onderhandelingsresultaat''.

Verheijen en Servaes zijn vooral verheugd dat Nederland de korting van 1 miljard euro op zijn EU-bijdrage behoudt. Beide Kamerleden zijn er ook over te spreken dat de EU-begroting een verschuiving laat zien van uitgaven voor landbouw en hulp aan arme regio's naar innovatie en infrastructuur. Wel vinden ze dat het nog wel een tandje meer had gekund.

Het CDA noemt het bij monde van Pieter Omtzigt ,,goed dat de begroting een stuk lager is dan ze eerst leek. De EU-begroting blijft dalen ten opzichte van het nationale inkomen en dat is goed nieuws.'' Het CDA heeft wel een debat aangevraagd over de uitkomsten van de top, aldus Omtzigt, die nog een hoop kritische vragen heeft.

De oppositie was minder te spreken.  SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt dat Rutte met het resultaat juist nìet kan thuiskomen. ,,Nederland blijft per inwoner nog steeds meer dan andere rijke lidstaten betalen. In plaats van de Nederlandse afdracht in lijn te brengen met die van andere welvarende staten, is de premier nu blij dat we er niet op achteruit zijn gegaan. Verder blijft de EU-begroting hopeloos verouderd. Het leeuwendeel van de uitgaven blijft naar landbouw en regionale fondsen gaan, zonder dat de verspilling bij die uitgaven is aangepakt.''

,,Rutte heeft zich weer laten afbluffen'', vindt PVV-leider Geert Wilders. ,,De hardwerkende Nederlanders en onze ouderen moeten bloeden voor de zakkenvullende Brusselse eurocraten en de Zuid-Europese landen. Brussel mag weer 960 miljard over de balk smijten, terwijl Rutte in Nederland 28 miljard bezuinigt.''

D66-leider Alexander Pechtold noemt de gemaakte begrotingsafspraken ,,zeer teleurstellend, zowel voor Nederland als Europa''. ,,In plaats van te investeren in innovatie en groei gaat Europa weer 7 jaar lang vooral boeren en koeien subsidiëren.'' Ook GroenLinks vindt de begroting ,,ouderwets''. Er wordt te weinig geïnvesteerd in kennis en innovatie en te veel in intensieve landbouw en bio-industrie'', zegt Kamerlid Jesse Klaver.

Thijs Berman, de delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement, is diep teleurgesteld over de resultaten van de EU-top over de begroting. De EU-regeringsleiders hebben gekozen voor gevestigde belangen en het verleden in plaats van de 21e eeuw en het algemeen belang, liet hij vrijdag weten.

Berman wijst erop dat de uitgaven voor het creëren van banen en economische groei het meest hebben geleden onder de verlaging van de totale bestedingen die de regeringsleiders hebben afgesproken. Ook op onderzoek en innovatie wordt flink gekort.

De CDA-delegatie in het Europees Parlement verwijt premier Mark Rutte dat hij zich in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting voor de Europese Unie blind heeft gestaard op het behoud van de 1 miljard euro korting. Dat komt Nederland waarschijnlijk duur te staan, omdat het aanzienlijke bedragen dreigt te verliezen voor de Nederlandse onderzoekers, boeren en tuinders. ,,Nu gaat blijken dat onderzoekers en anderen het gelag gaan betalen'', vreest Europarlementariër Esther de Lange.

Het CDA mist in het akkoord investeringen om de Europese economie beter met andere economieën te laten concurreren. ,,En dat was nu net zo belangrijk, met de huidige recessie'', zegt De Lange.

Of de EU een definitief akkoord heeft bereikt, valt overigens nog te bezien. Het Europees Parlement heeft voor de eerste keer het recht om het voorstel goed te keuren of af te wijzen. Voorzitter Martin Schulz sprak dreigende woorden en liet weten: ,,We zullen nooit accepteren dat de EU financieel wordt geamputeerd''.

Terug naar boven