r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa heeft Kyotodoelstellingen broeikasgassen ruim gehaald

maandag 4 februari 2013, 12:05

DEN HAAG (PDC) - Van 1990 tot 2011 is de emissie van de broeikasgassen in de Europese Unie met 17,5% gedaald. In het Kyoto-protocol hebben de Europese lidstaten afgesproken rond diezelfde tijd hun emissie met 8% te hebben verminderd. Europa blijkt daarmee ruim onder de doelstelling van het Kyoto-protocol te zitten.

Dat beeld komt naar voren uit berekeningen van het Europees Milieuagentschap (EEA). Dit bureau heeft de metingen van de uitstoot van broeikasgassen in de periode 1990-2011 op een rij gezet.

In 2011 is er ook minder uitgestoten dan 2010. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de relatief milde winter in Europa. In de hele EU daalde het percentage met 2,5%, in de 15 oorspronkelijke lidstaten was de daling zelfs 3,5%.

Bron: Compendium voor de leefomgeving

Terug naar boven