r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mr José Manuel Durão BARROSO receives Mr Erlan IDRISSOV, Minister of Foreign Affairs of Kazakhastan, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 januari 2013
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) Toon locatie
aanwezigen J.M. (José) Barroso e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Mr José Manuel Durão BARROSO receives Mr Erlan IDRISSOV, Minister of Foreign Affairs of Kazakhastan


Delen

Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven