r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Zevende Milieuactieprogramma

Het Zevende Milieuactieprogramma is de opvolger van het Zesde Milieuactieprogramma, dat in juli 2012 is verlopen. Het heeft als titel 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet' meegekregen. Veel van de maatregelen en acties uit het zesde actieprogramma werken nog door in het zevende MAP. In de eindbeoordeling werd geconcludeerd dat het zesde programma een gunstige uitwerking heeft gehad op het milieu. Ondanks de geboekte resultaten werd het raadzaam geacht een nieuw Milieuactieprogramma op te stellen. De Europese Unie ziet tekortkomingen en milieuvervuilende praktijken, die binnen de vier actiegebieden voorkomen:

  • klimaatverandering
  • biodiversiteit
  • milieu en gezondheid
  • duurzaam beheer van natuurlijke energiebronnen en afvalbeheer

Het Zevende Milieuactieprogramma vormt voor de periode 2012-2020 de leidraad voor het milieubeleid in de EU. In april 2012 besloot het Europees Parlement dat het programma niet alleen doelstellingen voor 2020 moest bevatten, maar ook voor 2050. Het heeft op 24 oktober 2013 ingestemd met het Milieuactieprogramma. Ook de Raad heeft op 15 november 2013 het programma goedgekeurd. Na de formele goedkeuringen is het MAP officieel in werking getreden op 20 november 2013.

Met het meest recente MAP wil de Europese Commissie de Europese economie tot een efficiënte, duurzame economie omvormen, waarin de natuur wordt beschermd en versterkt en de gezondheid en het welzijn van de burgers wordt gewaarborgd. De drie i's spelen ook een rol: betere implementatie van wetgeving door verbetering van de wetenschappelijke basis, meer investering en meer integratie van milieubeleid in andere beleidsterreinen.

Dit kan onder andere door:

  • het stopzetten van milieuschadelijke subsidies;
  • betere partnerschapsovereenkomsten tussen de lidstaten en de Europese Commissie over de invoering van Europese milieuwetgeving
  • het introduceren van aanvullende controles op Europese niveaus
  • de integratie van milieu-en klimaatgerelateerde beslissingen in het Europees semester

Ook is het nodig om de richtlijnen nog duidelijker te maken, lidstaten uitdrukkelijk te binden aan het naleven van deze regels en burgers goed te informeren zodat zij kunnen bijdragen aan het succes van de EU-wetgeving. Daarnaast moeten onderdelen van milieuwetgeving, zoals klimaatverandering en biodiversiteit, en ook de verschillende projecten die lopen onder EU-beheer, goed op elkaar worden afgestemd.

Verder moet internationalisering zorgen voor een samenwerking op wereldwijd niveau, door middel van handelsovereenkomsten en ontwikkelingshulp, maar ook door connecties met bijvoorbeeld de Verenigde Naties, het Europees Milieu Agentschap en de Wereldbank.

Meer informatie

Niveau

Delen

Terug naar boven