r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP ontvangt meer verzoekschriften in 2011

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 22 november 2012, 13:05.

Wat doe je als iemand plannen heeft om een vuilstort naast je huis te beginnen? Of als je voortdurend gepolitiseerde informatie in plaats van nieuws op je TV-zender krijgt voorgeschoteld? Je kunt stoom afblazen bij familie of vrienden of een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement om gehoord te worden op het hoogste niveau. Vorig jaar bereikten 2091 verzoekschriften het EP. Op woensdag keurden de leden een verslag goed over de werkzaamheden van de commissie verzoekschriften in 2011.

Hoeveel klachten?

In 2011 ontving het Parlement 2091 klachten, bijna 300 meer dan in 2010. Echter, het aantal geregistreerde verzoekschriften daalt gestaag. Rapporteur Giles Chichester (Fractie Europese Conservatieven en Hervormers ) legt uit dat dit meestal te wijten is aan het filter waardoor alle correspondentie dat niet om verzoekschriften gaat - zoals verzoeken om informatie - aan de bevoegde diensten worden doorgestuurd.

Wat voor klachten en wie dienen ze in?

Europeanen klimmen het vaakst in de pen voor het milieu (16,1% van de verzoekschriften), grondrechten (27,9%) en de interne markt (15,6%). Van de verzoekschriften is 22% niet aan een bepaald land gerelateerd. In de meeste gevallen gaat het dan om verzoekschriften met betrekking tot de crisis.

Het grootste aantal verzoekschriften is traditioneel afkomstig uit Duitsland (315), gevolgd door Spanje (204) en Italië (166). Uit Nederland kwamen 23 verzoekschriften en uit België 22.

Recht voor de burger om ergens voor op te komen

Iedere burger van de Europese Unie of een ingezetene van een lidstaat kan individueel of samen met anderen een verzoekschrift indienen bij het Parlement over een onderwerp, dat valt binnen de terreinen waarop de EU actief is en dat de burger rechtstreeks raakt. Er zijn twee manieren om een verzoekschrift in te dienen: per post of via het formulier op de website. Dit laatste won in 2011 fors aan populariteit.

REF. : 20121116STO55708


Delen

Terug naar boven