r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hennis-Plasschaert vergadert met Defensieministers EU

Met dank overgenomen van Ministerie van Defensie (Def), gepubliceerd op maandag 19 november 2012.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert spreekt vandaag met EU-ambtgenoten over Europese militaire capaciteiten en missies. Ze doen dit vandaag in Brussel tijdens een vergadering van de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB).

De bewindslieden spreken over piraterijbestrijding bij de Hoorn van Afrika (operatie Atalanta), de EU-trainingsmissie in Oeganda waarmee Somalische militairen worden opgeleid en getraind. Ook EUCAP NESTOR komt ter sprake. Deze civiele missie richt zich vanaf begin 2013 op de opbouw van regionale maritieme capaciteit rond de Hoorn van Afrika.

Tankvliegcapaciteit

Ook komen de Defensieministers bijeen voor de European Defence Agency. Zij tekenen onder meer een intentieverklaring over de versterking van de Europese tankvliegtuigcapaciteit. Nederland speelt samen met Frankrijk en Duitsland een leidende rol bij de uitwerking van dit initiatief. Met de ondertekening stemmen de lidstaten in met onderzoek naar de mogelijkheden voor gezamenlijke verwerving en operationele inzet van tank- en transportvliegtuigen. Nederland heeft de leiding bij dit onderzoek.

Mali

In een gemeenschappelijke bijeenkomst met hun collega's van Buitenlandse Zaken bespreken de Defensieministers de mogelijkheden tot ondersteuning van Mali. Noord-Mali is in handen van opstandige Toearegs en extremistische moslimmilities. Een eventuele missie richt zich op versterking en herstructurering van het Malinese leger. De RAZEB besluit op een later moment, mogelijk tijdens de Raadsbijeenkomst van 10 december, definitief over het al of niet instellen van een dergelijke missie.

De veiligheidssituatie in Mali is reeds geruime tijd onderwerp van overleg in de VN-veiligheidsraad en in de Afrikaanse Unie. Gebrek aan overeenstemming tussen de verschillende partijen bemoeilijkt een constructieve politieke en militaire aanpak. Nederland pleit voor de inbedding van een eventuele Europese missie in een breder VN-kader.


Terug naar boven