r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Voedsel en voedselprijzen, Den Haag

Tweede Kamer Groen van Prinstererzaal
datum 6 februari 2013 10:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal Groen van Prinstererzaal (GROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

 • 1. 
  Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2011

31532-89 d.d. 19 juni 2012

 • 2. 
  Uitkomsten G20 landbouw en voedselzekerheid

32708-23 d.d. 25 juni 2012

 • 3. 
  Reactie op de uitspraak van Louise Fresco over diervriendelijk versus milieuvriendelijk produceren in het licht van de verduurzamingdiscussie

32708-24 d.d. 10 juli 2012

 • 4. 
  Stand van zaken van de onderhandelingen over de door de Europese Commissie op 20 oktober 2011 bekend gemaakte voorstellen voor een herschikking (?recast?) van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en voor de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), voor zover deze voorstellen betrekking hebben op grondstoffenderivaten(contracten)

31532-90 d.d. 18 juli 2012

Stand van zaken van de onderhandelingen over de door de Europese Commissie op 20 oktober 2011 bekend gemaakte voorstellen voor een herschikking (?recast?) van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en voor de Markets in Financial Instr

 • 5. 
  Aanbieding Evaluatie Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten

31532-91 d.d. 30 oktober 2012

 • 6. 
  Aanbieding 3-jarenoverzicht Platform Verduurzaming Voedsel

32708-25 d.d. 20 december 2012

 • 7. 
  Uitvoering van de motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over houdbaarheidsdata en voedselverspilling

31532-94 d.d. 22 januari 2013

 • 8. 
  Volatiliteit op de agrarische grondstoffenmarkten

31532-93 d.d. 17 januari 2013

 • 9. 
  Toekomst Agrologistiek

28141-12 d.d. 8 januari 2013


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken.

Dit betrof onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. En voorts: telecommunicatiebeleid, technologiebeleid (waaronder ICT) en innovatiebeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven