r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Fonds voor Democratie (EFD)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit fonds is eind 2012 in het leven geroepen om initiatieven voor democratische ontwikkeling in de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de Europese Unie te ondersteunen. Het fonds is als onafhankelijke stichting gevestigd in Brussel en is opgericht in het raamwerk van het Europees nabuurschapsbeleid.

Het doel van het fonds is het ondersteunen van pro-democratische maatschappelijke organisaties, onafhankelijke media en journalisten, NGO's, vakbonden en andere sociale partners om zo het democratische proces duurzaam te bevorderen. De focus ligt hierbij met name op buurlanden, maar ook andere landen kunnen tot op zekere hoogte gebruik maken van het fonds. Initiatieven die in aanmerking komen, hebben te maken met democratisering en de participatie van vrouwen in het democratische hervormingsproces.

1.

Meer informatie

Terug naar boven