r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brussel schorst CO2-taks voor luchtvaart

maandag 12 november 2012, 17:22
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Brussel schorst zijn CO2 (kooldioxide)-belasting voor vluchten van en naar niet-Europese landen. De Europese Commissie is bereid één jaar te wachten op een wereldwijd akkoord.

Europees commissaris Connie Hedegaard (Milieuactie) maakte het aanbod maandag bekend. De heffing kan tijdelijk worden stopgezet om een ,,positieve atmosfeer te scheppen'' voor onderhandelingen, aldus Hedegaard.

De commissie vindt dat luchtvaartmaatschappijen moeten dokken voor het vervuilen van de lucht met broeikasgassen. Brussel besloot tot een heffing op de CO2-uitstoot voor vluchten vanaf en naar luchthavens van de EU, die op 1 januari inging. Noorwegen, Liechtenstein en IJsland doen ook mee.

De regeling stuitte meteen op veel verzet. Niet EU-landen spraken over een schending van internationale wetgeving.

Commissaris Hedegaard hoopt nu dat onderhandelingen leiden tot internationale regelgeving. Ze toonde zich optimistisch na de ,,bemoedigende resultaten'' van de jongste vergadering van de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart ICAO. De ICAO besloot onder meer een groep op te zetten die zich gaat buigen over een wereldwijde invoering van de heffing.

Actiegroep Milieudefensie vindt het echter zonde van de tijd dat Brussel wacht met het aanpakken van het Europese systeem om de broeikasgasemissies van de luchtvaart in te perken. De organisatie noemt het schorsen van het Europese emissieplafond ,,een stap achteruit''. ,,Opnieuw wordt de klimaatschade door vliegverkeer niet aan banden gelegd,'' zegt een woordvoerder. ,,Dat er over een jaar opeens wel internationaal de wil is, is zeer de vraag. We roepen de Europese Commissie dan ook op om niet een stap terug te doen om te wachten op de hekkensluiters.''

Volgens Milieudefensie ligt de bijdrage van de luchtvaart aan klimaatverandering voor West-Europese landen rond de 10 procent.

Terug naar boven