r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementsleden verwerpen liberalisering van grondafhandelingsdiensten op luchthavens

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 7 november 2012, 16:07.

De luchthavendiensten in de EU moeten beschermd worden tegen zwaardere competitie met het buitenland. Dat hebben parlementsleden op dinsdag beslist waarmee ze het liberaliseringvoorstel van de Europese Commissie verwerpen. De leden van de transportcommissie vrezen een neerwaartse druk op de lonen terwijl de kwaliteit van de diensten onveranderd zou blijven.

Leden kiezen kant van luchthavenarbeiders

Er werd ook gestemd over de andere onderdelen van het "luchthavenpakket" van de Commissie. De parlementsleden willen dat de lokale gemeenschappen kunnen beslissen over de geluidsnormen op luchthavens, en dat het gebruik van start- en landingsbanen eerlijker afgehandeld wordt.

De leden van het Parlement steunden met een kleine meerderheid het standpunt van de luchthavenarbeiders, die de dag er voor in Brussel protesteerden tegen verslechterde werkomstandigheden.

De Europese Commissie wil dat er minstens drie dienstverleners beschikbaar zijn voor grondafhandelingsdiensten op luchthavens, terwijl er nu slechts twee zijn. Volgens de Commissie zou dit de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening te goede komen.

Het waren vooral de sociaaldemocraten (S&D), de groenen (Groenen/ALE), de leden van Europees Unitair Links (GUE/NGL) en enkele christendemocraten (EVP) die zich verzetten tegen de aanbeveling van de Poolse rapporteur Artur Zasada om de liberalisering te steunen.

"Verdere liberalisering en extra dienstverleners zullen niet automatisch leiden tot kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening" , zei de Luxemburgse christendemocraat Georges Bach. "De druk op werknemers zal zelfs nog toenemen en de lonen zullen dalen".

Geluidsnormen

De parlementsleden hielden ook een stemmingsronde om de lokale autoriteiten de bevoegdheid te geven over geluidsnormen op luchthavens zodat de Commissie hier geen zeggenschap over krijgt.

"Het is belangrijk om de rol van de burgers te versterken en om de publieke gezondheid in acht te nemen", zei de Oostenrijkse rapporteur Jörg Leichtfried. "De bemiddeling verloopt als een overleg tussen de luchthavens en hun buren. De Commissie eiste het recht op om hierover te beslissen, maar dat plan is nu van tafel geveegd."

Toch zijn niet alle leden het daar mee eens. De Oostenrijkse parlementariër Eva Lichtenberger zei dat "de Commissie ondanks deze veranderingen nog steeds kan ingrijpen bij luchthavenbeperkingen". "Als luchthavens bijvoorbeeld hun nachtvluchten willen afschaffen dan kan de Commissie dit nog steeds betwisten, terwijl het wel in het belang is van de omwonenden."

Luchthavenslots

De parlementsleden steunden ook het nieuwe systeem om luchthavenslots te verdelen onder luchtvaartmaatschappijen. Dit systeem bepaalt de datum en tijd dat maatschappijen de toelating krijgen om te vertrekken of te landen. Maatschappijen zouden deze toestemmingen onderling kunnen aankopen of verkopen, en de coördinatie hiervan blijft onafhankelijk.

Ze verwierpen echter het Commissievoorstel om een slot af te nemen van een maatschappij als het minder dan 85% van de tijd gebruikt wordt. In de plaats daarvan willen de leden financiële sancties kunnen opleggen. "Als het luchtverkeer sterk toeneemt, dan zal elke achterstallige teruggave of verwaarlozing van slots bestraft worden met boetes of met de terugtrekking van de slots", zei de Italiaanse rapporteur Giommaria Uggias.

Volgende stappen

De aanbevelingen van de transportcommissie zullen in december ter stemming worden voorgelegd tijdens de plenaire vergadering.

REF. : 20121105STO54897


Delen

Terug naar boven