r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Onafhankelijkheidsstreven Europese regio's

Het Catalaanse parlement riep op 27 oktober 2017 de onafhankelijkheid van Spanje uit. Het was een volgende stap in een steeds verder escalerend conflict tussen het bestuur van Catalonië en de centrale Spaanse overheid. Op 1 oktober 2017 hield de Catalaanse overheid een referendum over afscheiding van Catalonië van Spanje. Dit referendum werd door 'Madrid' onwettig verklaard en de opkomst was laag. Een grote meerderheid van de stemmers sprak zich uit vóór onafhankelijkheid. Het regiobestuur werd vervolgens door Madrid naar huis gestuurd.

Bij de vervroegde verkiezingen voor het regioparlement op 21 december 2017 hielden de voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid een absolute meerderheid.

Ook Schotland roerde zich de afgelopen jaren. Een - wel officieel goedgekeurd - referendum daar eindigde in een kleine overwinning voor de kant die bij het Verenigd Koninkrijk willen horen. Maar de roep om onafhankelijk is nog niet verstomd. En dat geldt ook voor andere regio's van lidstaten van de Europese Unie zoals onder meer Vlaanderen, het Baskenland, Noord-Italië en Corsica.

Wat deze regio's gemeen hebben is dat - wanneer ze onafhankelijk zouden worden - allemaal wel lid willen blijven van de Europese Unie . Het dagelijks bestuur van de Unie, de Europese Commissie , ziet het in de eerste plaats als een interne aangelegenheid van de lidstaten en zal zich niet vóór of tegen onafhankelijkheid van een regio uitspreken. Mochten regio's zich afscheiden van een lidstaat dan raakt dat het bestuur van de Unie en heeft het gevolgen op tal van programma's en beleidsterreinen.

Delen

Inhoud

1.

Onafhankelijke regio's en de EU

De EU biedt regio's juist de kans om onafhankelijk te worden van de eigen lidstaat, omdat de EU vrede, handel en stabiliteit garandeert en regio's daar voor niet langer afhankelijk zijn van de eigen nationale staat.

Opstelling EU

De EU stelt zich zo neutraal mogelijk op omdat het over een bestuurlijke kwestie in de lidstaten gaat waar de Europese Unie formeel niets over te zeggen heeft. Daarnaast ligt het politiek erg gevoelig omdat de lidstaten en de regio's in die lidstaten die onafhankelijk willen worden vaak op gespannen voet met elkaar staan.

Lidmaatschap EU

Mocht een regio zich afscheiden van een land dan krijgt de EU daar wel mee te maken. In principe wordt de onafhankelijke regio een nieuw land en zal het lidmaatschap van de Europese Unie moeten aanvragen.

Dan zal er moeten worden voldaan aan de toetredingseisen, ook bekend als de Kopenhagencriteria . Omdat de regio deel uitmaakte van de een lidstaat van de Europese Unie zou de regio daar relatief makkelijk aan moeten kunnen voldoen, mits de grondwet van het dan nieuwe land aan bepaalde standaarden voldoet en de Europese regels waar de lidstaat waarvan ze is afgescheiden zijn overgenomen en gehandhaafd. Zo niet zou het langer kunnen duren eer de regio bij de EU mag komen.

Politiek gezien ligt het een stuk lastiger. EU-lidmaatschap is alleen mogelijk als alle lidstaten unaniem akkoord gaan. Dit betekent dat de lidstaat waarvan de regio zich heeft afscheiden, ook akkoord moet gaan met toetreding tot de EU. Zeker als die lidstaat, zoals in Spanje in 2017 duidelijk bleek jegens Catalonië, tegen afscheiding is kan deze aankondigen het toekomstig lidmaatschap van de EU te zullen blokkeren. Bovendien is het de vraag of andere lidstaten die ook geconfronteerd worden met separatistische regio's de nieuwe lidstaat zullen steunen, uit angst het vuur van onafhankelijk in eigen land verder aan te wakkeren.

2.

Catalonië

Catalonië is een autonome regio in het noordoosten van Spanje. De regio werd in 1978 autonoom, met steun van ruim 90 procent van de kiezers in een referendum. Tijdens de economische crisis van 2008 laaide de roep om onafhankelijkheid weer op. Veel Catalanen dachten beter af te zijn zonder 'Madrid'. De Catalaanse economie vertegenwoordigde destijds circa een vijfde van het Spaanse bruto binnenlands product (bbp), een kwart van de industriële productie en bijna een derde van de Spaanse export. Catalonië had dus een belangrijke rol in de Spaanse economie. De regio droeg veel bij aan de Spaanse begroting, maar kreeg daar steeds minder voor terug. De oplaaiende kwestie van Catalonië was toen grotendeels op financiële onafhankelijkheid gebaseerd.

Het idee om een referendum te houden over volledige afscheiding van Spanje werd steeds populairder. In het najaar 2012 gingen anderhalf miljoen mensen de straat op voor onafhankelijkheid. De leider van de regionale regering, Artur Mas, had voor Catalonië de status van 'een staat binnen Europa die over zichzelf beslist' voor ogen. De uitslag van de (door Mas vervroegd uitgeschreven) regionale verkiezingen van november 2012 leidde tot de grootste overwinning ooit voor de Catalaanse separatistische partijen samen. De partij van Mas verloor echter zetels.

Op 9 november 2014 vond er een officieus referendum plaats over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hierbij stemde ruim 80 procent van de Catalaanse kiezers voor onafhankelijkheid. Op 25 februari 2015 heeft het grondwettelijke hof van Spanje de Catalaanse wet waarop het referendum gebaseerd was echter ongrondwettelijk verklaard.

In september 2017 nam het Catalaanse parlement met grote snelheid een wet aan die een nieuw referendum mogelijk maakt. De Spaanse regering leverde felle kritiek op de gang van zaken en noemde de referendumwet in strijd met de democratie en de grondwet. Het Constitutionele Hof deelde die mening. Niettemin werd op 1 oktober 2017 een referendum gehouden over de Catalaanse onafhankelijkheid. Negentig procent van de kiezers sprak zich uit voor onafhankelijkheid van Catalonië, de opkomst was ruim 42 procent. De Catalaanse regering stelde op 10 oktober onderhandelingen voor over onafhankelijkeid. Europese leiders pleitten voor de-escalatie.

Dat heeft niet mogen baten. De Catalaanse regering en de centrale Spaanse overheid zijn niet met elkaar in gesprek gegaan. De Catalaanse premier hield vast aan zijn eis van onafhankelijkheid, de regering Rajoy benadrukte het onwettige karakter van het referendum en alle dreigementen van Catalaanse zijde. De regering Rajoy besloot het Catalaanse zelfbestuur op te heffen en de regio onder direct bewind van de centrale overheid te stellen. Het Catalaanse parlement stemde op 27 oktober vóór onafhankelijkheid. Van de 135 parlementsleden stemden er 72 vóór, het grootste deel van de tegenstanders van onafhankelijkheid had de zaal verlaten.

3.

Schotland

Het toekomstige vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft grote gevolgen voor Schotland, dat onderdeel uitmaakt van het VK en dus ook uit de EU zal vertrekken. Dat terwijl een meerderheid van de Schotten juist tegen vertrek uit de EU stemde.

4.

Baskenland

Baskenland ligt in het noordoosten van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. Het gebied bestaat uit zeven provincies; vier provincies liggen in Spanje, drie in Frankrijk.

De afscheidingsbeweging ETA streefde lange tijd naar onafhankelijkheid. De ETA werd in 1959 opgericht en stond bekend om zijn gewelddadige acties. Verschillende landen beschouwden de ETA als een terroristische organisatie. In oktober 2011 maakte de ETA bekend een einde te maken aan de gewapende strijd. In 2013 maakte de partij Batasuna, de politieke tak van de ETA, ook bekend haar strijd te staken.

5.

Vlaanderen

Sinds 1993 vormt Vlaanderen een deelstaat van België, met een eigen regering en parlement, eigen begroting en eigen inkomsten. Economisch gezien is Vlaanderen de sterkste regio van België.

In Vlaanderen heerst sterk het gevoel steeds meer te moeten betalen voor de andere grote regio in België, Wallonië. Sommige politieke partijen in Vlaanderen streven daarom naar een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de EU.

6.

Overige regio's

Noord-Italië

Lega Nord, een politieke partij in Italië, wil het noorden van Italië afscheiden van de rest van het land. De partij nam meerdere malen zitting in Italiaanse kabinetten en vond meer autonomie voldoende voor de korte termijn.

Corsica

Op Corsica , een Frans eiland in de Middellandse Zee, zijn verschillende onafhankelijkheidsbewegingen die meer autonomie voor het eiland willen. Sommige bewegingen streven, al dan niet met geweld, naar volledige onafhankelijkheid. De grootste afscheidingsbeweging van Corsica, FLNC, liet in juni 2014 weten zijn gewapende strijd te staken.

Kosovo

Kosovo wordt door de meeste EU-lidstaten erkend als onafhankelijke staat, maar er zijn nog vijf lidstaten (Cyprus, Griekenland, Roemenië, Slowakije en Spanje) die zich verzetten tegen deze status, en Kosovo als Servisch grondgebied beschouwen. Het Internationaal Gerechtshof erkent Kosovo wel als soevereine staat. Kosovo is een potentiële kandidaat voor EU-lidmaatschap.

Noord-Ierland

Noord-Ierland is geen onafhankelijke staat, maar onderdeel van het Verenigd Koninkrijk met een eigen bestuur, wetgeving en bankbiljetten. De republikeinen zijn voorstander van aansluiting bij de rest van Ierland. Desondanks staan veel Noord-Ieren positiever tegenover het Verenigd Koninkrijk dan inwoners van Wales of Schotland.

7.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven