r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gebrek aan controle op belangenverstrengelingen bij aantal Europese agentschappen

donderdag 11 oktober 2012, 18:47
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese Rekenkamer, die toeziet op de financiële handel en wandel van Europese instellingen, heeft talrijke tekortkomingen blootgelegd bij vier Europese agentschappen. Volgens de rekenkamer gaan de agentschappen niet adequaat om met belangenverstrengeling bij hun personeel.

Zo wordt er niet eens bekeken of een toekomstige medewerker elders nog een functie heeft die problematisch kan zijn voor zijn functioneren bij het agentschap. Agentschappen zouden zo verkeerde beslissingen kunnen nemen, aldus de rekenkamer donderdag in een verslag. Ook tast het hun geloofwaardigheid aan.

De onderzochte agentschappen nemen vitale besluiten die de veiligheid en gezondheid van consumenten betreffen, zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De rekenkamer constateerde de meeste tekortkomingen bij het agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, waar zowel een specifiek beleid als procedures rond belangenvermenging ontbreken.

De rekenkamer reageerde met het onderzoek onder meer op kritiek uit het Europees Parlement. Ook onthulden media de afgelopen jaren een reeks gevallen van belangenvermenging bij agentschappen. De rekenkamer pleit nu onder meer voor het opstellen van Europese richtlijnen.

De rekenkamer benadrukt dat het onderzoek niet was bedoeld als heksenjacht. Er zouden geen aanwijzingen voor corruptie of fraude zijn aangetroffen. Wel erkende bijvoorbeeld een hooggeplaatste functionaris van het agentschap voor chemicaliën dat hij de huur van zijn appartement door een chemisch bedrijf laat betalen.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong ziet in het verslag van de rekenkamer een bevestiging van de conclusie uit eerder onderzoek in opdracht van de socialisten. Daaruit bleek al dat het gevaar van belangenverstrengeling bij de EU-agentschappen heel groot is, aldus De Jong in een reactie.

De SP'er wil in het Europees Parlement een debat waarbij de verantwoordelijken zich moeten verantwoorden. Volgens De Jong gaat het parlement volgend jaar alle EU-agentschappen onderzoeken.

Delen

Terug naar boven