r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU benadrukt dat de doodstraf wereldwijd afgeschaft zou moeten worden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 10 oktober 2012.

Vandaag is het de Werelddag en de Europese dag tegen de doodstraf. De Europese Unie is tegen de doodstraf in alle gevallen en in alle omstandigheden. Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een van de belangrijkste doelstellingen van het mensenrechtenbeleid van de EU.

Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie: “De doodstraf is een wrede, onmenselijke en onomkeerbare daad, die in strijd is met het fundamentele mensenrecht op leven en waardigheid. Als de doodstraf wordt voltrokken na een gerechtelijke dwaling - waarvoor geen enkel rechtsstelsel immuun is - gaat op gruwelijke wijze een mensenleven onherstelbaar verloren. De doodstraf kan de te bestraffen misdaad niet ongedaan maken en het verlies van het slachtoffer niet goedmaken. De doodstraf moet tot het verleden behoren.”

De Europese Unie herhaalt regelmatig haar standpunt tegen de doodstraf en maakt gebruik van de diplomatieke middelen waarover zij beschikt - zoals verklaringen, demarches en mensenrechtendialogen met haar partners - om voor wereldwijde afschaffing te ijveren. Het streven naar afschaffing van de doodstraf is een van de topprioriteiten binnen het onlangs aangenomen strategische kader en actieplan voor mensenrechten en democratie en het Europees instrument voor democratie en mensenrechten.

Hoewel wereldwijd het streven naar afschaffing steeds meer voorstanders vindt, blijven 20 van de 58 landen die de doodstraf nog toepassen, in alarmerend tempo executies uitvoeren. De EU roept landen waar de doodstraf nog bestaat op om de toepassing ervan geleidelijk te verminderen en dringt erop aan dat internationaal erkende minimumnormen worden gerespecteerd.

De EU voert tegen de doodstraf ook actief campagne in multilaterale fora, zoals de Verenigde Naties, wat ertoe heeft bijgedragen dat de Algemene Vergadering van de VN een resolutie heeft aangenomen over een moratorium op de toepassing van de doodstraf. De EU blijft er bij alle staten op aandringen dat zij toetreden tot het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het belangrijkste internationale VN-instrument voor de afschaffing van de doodstraf.

De EU speelt een leidende rol bij het streven van maatschappelijke organisaties naar de afschaffing van de doodstraf en is ook de eerste regionale overheid die een verbod heeft ingesteld op de handel in goederen die voor de doodstraf (of voor marteling en mishandeling) worden gebruikt en op technische bijstand met betrekking tot zulke goederen.

Meer informatie:

Gezamenlijke verklaring over de Europese dag en Werelddag tegen de doodstraf, van Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa, en Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

 

Contact:

Maja Kocijančič (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sébastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Terug naar boven