r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Persconferentie: 'Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU'

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op donderdag 4 oktober 2012.

In de voorbije jaren heeft de pers bericht over een aantal vermeende gevallen van belangenconflicten bij bepaalde EU-agentschappen en hebben deze gevallen geleid tot bezorgdheid in het Europees Parlement. In 2011 verzocht het Europees Parlement de Rekenkamer om “een alomvattende analyse te maken van de manier waarop de agentschappen omgaan met situaties waarin er sprake is van een mogelijk belangenconflict”.

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. Dit Speciaal verslag nr. 15/2012 “Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU” beoordeelt en evalueert de beleidslijnen en procedures voor de omgang met belangenconflicten bij vier geselecteerde agentschappen die uiterst belangrijke besluiten nemen over de veiligheid en gezondheid van consumenten.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Igors Ludboržs, lid van de Rekenkamer.


Delen

Terug naar boven