r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Advocaat vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht De Voer: 'U wilt uw Nederlandse nationaliteit terug? U hebt nog even'

Met dank overgenomen van /RNW (RNW), gepubliceerd op donderdag 6 september 2012, 3:00.

Hermie de Voer, advocaat vreemdelingenrecht en nationalteitsrecht

Hermie de Voer studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.

Zij werkt sinds 2005 als advocaat vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers in Amsterdam.

Let op: op 1 april 2013 bestaat de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap tien jaar. U zou kunnen denken dat dit een grap is, of reden voor een feestje, maar dat geldt zeker niet voor iedereen.

Nederlandse nationaliteit terug in het buitenland

Bent u oud-Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u graag uw Nederlandse nationaliteit terug? Dan moet u snel zijn. Dit kan nog tot uiterlijk 1 april 2013. Het is bovendien alleen mogelijk voor mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verloren doordat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen. U bent bijvoorbeeld genaturaliseerd tot Canadees of Amerikaan - omdat u woonachtig bent in Noord-Amerika en omdat uw partner die nationaliteit heeft, of omdat dit belangrijk was voor uw werk. Dan kunt u in aanmerking komen voor het herkrijgen van het Nederlanderschap. Wel moet u dan tenminste ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent in het land van die andere nationaliteit geboren en woonde daar toen u die nationaliteit aannam.
  • U hebt vóórdat u meerderjarig werd een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar in het land van die andere nationaliteit gewoond.
  • U was toen u die andere nationaliteit verkreeg gehuwd met een persoon van die nationaliteit.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden dan kunt u bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat een optieverzoek indienen om het Nederlanderschap terug te krijgen. De kosten hiervan bedragen 170 euro. Binnen dertien weken dient u antwoord te krijgen. Als uw verzoek wordt ingewilligd dan hebt u de Nederlandse nationaliteit terug en kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Wat is meerderjarig?

Tot 1 januari 1985 werd iemand meerderjarig als hij of zij 21 jaar werd. Vanaf 1 januari 1985 was u met 18 jaar al meerderjarig. Dit geldt ook in het Nederlandse nationaliteitsrecht. Dit is van belang omdat het kan betekenen dat u in het buitenland toch het Nederlanderschap zou kunnen herkrijgen, ook al liepen de vijf jaren vol nadat u achttien bent geworden. Ik geef hiervan een voorbeeld:

Stel: u bent in 1940 geboren en u bent op uw veertiende met uw ouders geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Dat is in het jaar 1954. Als u 23 jaar bent, naturaliseert u tot Zuid-Afrikaan, het is dan 1963. U verliest op dat moment automatisch uw Nederlandse nationaliteit omdat u vrijwillig Zuid-Afrikaan bent geworden. U bent nu oud-Nederlander. In 1963 lag de meerderjarigheidsgrens nog op 21 jaar.

Om te kijken of u voor het Nederlanderschap in aanmerking komt dient u dan ook te berekenen of u voordat u 21 jaar werd (en niet voordat je 18 werd!) meer dan vijf jaar onafgebroken in Zuid-Afrika hebt gewoond. Dat is in bovenstaand voorbeeld het geval. Goed nieuws dus: u kunt in het buitenland proberen om de Nederlandse nationaliteit en dus een Nederlands paspoort terug te krijgen.

Wees wel snel! Deze mogelijkheid verdwijnt na 31 maart 2013.

Verlies na tien jaar verblijf in het buitenland

1 april 2013 is de eerste dag dat Nederlanders automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen op grond van de tienjarige verliestermijn. Deze verliestermijn houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit verliest als u nog een andere nationaliteit hebt én als u na uw achttiende meer dan tien jaar onafgebroken buiten de Europese Unie hebt gewoond. Ik zal een voorbeeld geven:

Stel: u bent in 1979 uit een Nederlandse vader en een Australische moeder in Australië geboren. Bij geboorte kreeg u automatisch de Nederlandse en de Australische nationaliteit. In 1997 werd u 18 jaar en dus meerderjarig. De toen geldende Nederlandse nationaliteitswetgeving stelde dat u uw Nederlandse nationaliteit verloor als u na uw 18e tenminste tien jaar buiten Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba woonde in het land waar u was geboren en waarvan u ook de nationaliteit had.

Dit betekent dat u in 2007 automatisch uw Nederlandse nationaliteit zou verliezen. Maar, op 1 april 2003 werd er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht. Daarin staat dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat als u een tweede nationaliteit hebt en tijdens uw meerderjarigheid tenminste tien jaar onafgebroken in het bezit van beide nationaliteiten buiten Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, én buiten de Europese Unie woont. Deze verliesgrond gaat in per 1 april 2003. Dit betekent vervolgens dat u op 1 april 2013 het Nederlanderschap zult verliezen. Ik betwijfel ten zeerste of dat reden is voor een feestje.

Laat paspoort niet verlopen

U kunt er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest, ook al woon je in het buitenland en heb je drie of vier nationaliteiten. Dat kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat u altijd een geldig Nederlands paspoort hebt. Laat uw paspoort dus niet verlopen maar zorg ervoor dat u het elke vijf jaar op tijd verlengt. Dan kan tien jaar verblijf in het buitenland geen reden zijn voor verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Herkent u zich in een van de bovenstaande voorbeelden? Om te voorkomen dat u op 1 april 2013 uw Nederlandse nationaliteit verliest doet u er goed aan om voor die datum een Nederlands paspoort of een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ aan te vragen. Je kunt dit doen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat.

Voor vragen, advies of juridische begeleiding kunt u contact opnemen met Hermie de Voer.


Met dank overgenomen van /RNW (RNW).
banner Station Europa

Terug naar boven