r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Salarissen Europese ambtenaren

Er werken ongeveer 55.000 mensen bij Europese instellingen. Ongeveer 32.000 ambtenaren werken voor de Europese Commissie, bij het Europees Parlement werken 7.500 ambtenaren, bij de Raad 3.500 en de rest is medewerker bij één van de overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie of werkt als tolk/vertaler (ruim 5.000). Hun salaris wordt betaald uit de EU-begroting. Ongeveer zes procent van die begroting wordt besteed aan de administratie en bestuur van de EU. Dat dekt niet alleen salarissen, maar ook bijvoorbeeld huisvesting.

Hoogte salaris

Personeel van de Europese Unie verdient bruto ongeveer tussen de € 2.600,- en € 21.000,- per maand voor een 40-urige werkweek. Voor personeel dat niet in Brussel maar elders in de Europese Unie werkt wordt dit omhoog of omlaag aangepast op basis van de gemiddelde kosten voor levensonderhoud ten opzichte van Brussel.

Personeel van de instellingen betaalt een speciaal belastingtarief over hun inkomen dat lager ligt dan de inkomstenbelasting in vrijwel alle lidstaten. Netto houdt een EU-ambtenaar dus meer geld van zijn of haar salaris over om te besteden dan de meeste Europeanen. Door extra heffingen is dat gat wel veel kleiner dan voorheen.

Regelingen

Naast het salaris komen nog een aantal vergoedingen bij, die in de honderden tot zelfs een paar duizend euro per maand kunnen oplopen. Denk hierbij aan zaken als een tegemoetkoming voor de kinderopvang of kosten voor school van kinderen.

Politieke top

Eurocommissarissen verdienen 112,5 procent meer dan het hoogst mogelijke salaris, de vice-presidenten van de Commissie 125 procent meer, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 130 procent meer en de voorzitter van de Commissie 138 procent meer, ruim € 29.000,-.

Europarlementariërs krijgen een bruto salaris van ongeveer € 9.000,- en kunnen daarnaast aanspraak maken op een aantal regelingen waarmee ze onder andere medewerkers en reiskosten van kunnen betalen.

1.

Kritiek

Al decennia is er kritiek op het hoge salaris van de Europese ambtenaren, en dat ze ook nog een heel laag belastingtarief betalen. Na 2011 is dat belastingtarief verhoogd, mede in respons op die kritiek. De salarissen en regelingen zijn ook iets versoberd, maar blijven in verhouding tot ambtenarensalarissen in de lidstaten hoog.

De EU heeft zich hier tegen verdedigd. De EU wil wel dat er uit iedere lidstaat mensen bij de instellingen komen werken. Dus moet het salaris-niveau bij de instellingen wel matchen met de hoogste salarissen voor vergelijkbare functies in de hele EU.

Daarnaast moet ook worden meegenomen dat EU-ambtenaren verantwoordelijk zijn voor honderden miljoenen mensen, en dat de eisen aan ambtenaren hoog zijn. Naast inhoudelijke kennis zijn er bijvoorbeeld extra eisen zoals talenkennis. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat veel mensen zullen moeten verhuizen naar een ander land en dat als ze een partner hebben die niet onmiddelijk ook een baan zal vinden. Het salaris moet dat mogelijke verlies compenseren.

Toch hebben en zullen deze argumenten de kritiek niet helemaal doen verstommen, want ook na alle versoberingen blijven EU-ambtenaren, zeker die aan de top, erg goed betaalde ambtenaren.

  •  
  •  
  •  
  •  

Meer informatie

Delen

Terug naar boven