r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Salarissen Europese ambtenaren

Er werken ongeveer 55.000 mensen bij Europese instellingen. Ongeveer 33.000 ambtenaren werken voor de Europese Commissie, bij het Europees Parlement werken 6.000 ambtenaren en de overige 16.000 mensen zijn medewerker bij één van de overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie of werken als tolk/vertaler. In 2016 werd ongeveer 6 procent van de EU-begroting besteed aan de administratie en bestuur van de EU.

Inhoud

1.

Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie verdient per maand bruto ruim € 25.500. De hoge vertegenwoordiger van de EU, verdient per maand ruim € 24.000 bruto, de vicepresidenten in de Europese Commissie elk ruim € 23.000 per maand en de overige eurocommissarissen verdienen ruim € 20.000 per maand. Daar komen nog een aantal vergoedingen bij, die in de honderden tot zelfs een paar duizend euro per maand kunnen oplopen.

Leden van de Europese Commissie betalen maximaal 45 procent belasting over het salaris. Daar komt nog een extra heffing van 7 procent bovenop.

2.

EU-ambtenaren

Een beginnend beleidsambtenaar (op universitair niveau) bij de EU verdient ongeveer € 4350 bruto per maand. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal ruim € 18.000 bruto per maand, maar slechts 40 van de 33.000 ambtenaren verdienen deze hoeveelheid. Daarnaast hebben EU-ambtenaren recht op allerlei toeslagen. EU-ambtenaren hebben geen recht op vakantiegeld en ontvangen geen eindejaarsuitkering.

EU-ambtenaren betalen minimaal 8 en maximaal 45 procent belasting over hun salaris. Daar komt nog een extra heffing van 5,5 procent bovenop.

Versobering arbeidsvoorwaarden

In 2011 besloot de Raad van Ministers in het kader van de crisis en de nodige bezuinigingen de arbeidsvoorwaarden voor EU-ambtenaren te versoberen. Hiermee werd de gebruikelijke jaarlijkse opwaartse aanpassing van het salaris omgebogen. De lidstaten beriepen zich op de 'crisisclausule' uit het ambtenarenstatuut. Het Europees Hof van Justitie stelde de Raad in het gelijk nadat EU-ambtenaren dat besluit aanvochten. Het volgende pakket aan maatregelen is aangenomen:

  • een langere werkweek, zonder salariscompensatie (van 37,5 uur naar 40 uur)
  • verhoging van de pensioenleeftijd van 63 naar 66 jaar
  • een nieuwe solidariteitsheffing van 6 procent (voor de lagere salarissen) of 7 procent (voor hogere salarissen)
  • verlaging van een aantal salarissen, overige salarissen werden voor minstens twee jaar bevroren

Meer informatie

Terug naar boven