r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese ambtenaren en hun salarissen

vrijdag 3 augustus 2012, 13:38

BRUSSEL (ANP) - De PVV ageert tegen de hoge salarissen van EU-ambtenaren en politici. Hieronder een overzicht van de Europese ambtenaren en hun salarissen gebaseerd op aangeleverde en publiekstoegankelijke informatie van de Europese instellingen.

  • In totaal werken er circa 55.000 mensen over de hele wereld voor alle Europese instellingen. Van hen werken er ongeveer 33.000 voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, van wie 22.000 in Brussel. Bij het Europees Parlement werken circa 6160 ambtenaren en tijdelijke werknemers. 714 van alle EU-ambtenaren heeft de Nederlandse nationaliteit.

De EU-ambtenaren

  • Het maandsalaris van EU-beleidsambtenaren loopt van circa 4300 euro tot maximaal 18.370 euro voor een directeur-generaal. Slechts 40 van de 33.000 ambtenaren zit in die hoge regionen.
  • Daarnaast zijn er toeslagen net als in Nederland voor onder meer kinderen. Ook krijgen de ambtenaren een zogeheten ontheemdentoeslag en eenmaal per jaar een vergoeding om naar het land van herkomst te gaan. Er zijn geen toelages voor bijvoorbeeld autogebruik. Er is ook geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering.
  • Om Europees ambtenaar te worden moet een zogeheten concours worden gevolgd. Van de ruim 12.000 deelnemers slaagt en krijgt slechts circa 1 procent een baan.

De 27-koppige Europese Commissie

  • Het maandsalaris van de EU-president -dat is nu de Portugees José Manuel Barroso- bedraagt 25.351 euro. De EU-buitenlandchef , nu de Britse Catherine Ashton, krijgt 23.882 euro per maand. De vice-presidenten, acht in totaal onder wie Neelie Kroes (Digitale Agenda), krijgen 22.963 euro per maand. De andere Europees commissarissen krijgen 20.667 euro per maand. Het gaat om brutosalarissen.
  • Alle EU-ambtenaren, inclusief de commissie, betalen belastingen over hun salaris. Het belastingtarief loopt van 8 tot maximaal 45 procent, dat geldt voor de commissarissen, plus een extra heffing van 5,5 procent.

Het Europees Parlement

  • Er zijn 736 Europarlementariërs, onder wie 26 Nederlanders. Vier vertegenwoordigen de PVV.
  • Het salaris van een Europarlementariër bedraagt 7956,87 euro bruto per maand. Na aftrek van (Europese) belasting komt het nettobedrag uit op 6200,72 euro per maand. Dat salaris wordt aangevuld met tal van vergoedingen.
  • Zo zijn er vergoedingen voor reiskosten naar vergaderingen, kunnen leden jaarlijks 4343 euro vergoed krijgen voor werkgerelateerde reizen en worden 24 heen- en terugreizen naar hun eigen lidstaat vergoed. Daarnaast is er een dagvergoeding van 304 euro voor elke dag waarvoor de Europarlementariër vergadert en daarvoor een presentielijst ondertekent. Daar komt nog een algemene kostenvergoeding van circa 4300 euro per maand voor de huur van een kantoorruimte, telefoon- en portokosten en computers bij. Bovendien wordt van Europarlementariërs twee derde van hun medische kosten vergoed.

Terug naar boven