r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lesje Politiek, Den Haag

MI logo
datum 6 september 2012
plaats Den Haag
locatie Maris College, locatie Houtrust Toon locatie
aanwezigen F. (Farshad) Bashir, L. (Louis) Bontes, T.M. (Tanja) Jadnanansing, K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff e.a.
organisatie Montesquieu Instituut (MI), Maris College

VMBO'ers voelen politici aan de tand over verkiezingsprogramma's en Europa

Op donderdag 6 september gaan VMBO-scholieren (eindexamenklassen) van het Mariscollege de dialoog aan met politici over beeldvorming en werkelijkheid in relatie tot de aankomende verkiezingen en de rol van Europa hierin. De VMBO'ers bereiden zich voorafgaand aan het debat voor op dit thema.

Jonge kamerleden van de PVV, SP, VVD en PvdA zijn reeds benaderd.  Tanja Jadnanansing (PvdA), Farshad Bashir (SP), Louis Bontes (PVV) en Klaas Dijkhoff ovb (VVD) hebben hun deelname bevestigd.

De bijeenkomst is besloten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Liesbeth Weijs, per email (l.m.weijs@montesquieu-instituut.nl) of telefonisch (070-3630105).

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2012 'De Kloof tussen Beeld en Werkelijkheid'.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Meer over...

Terug naar boven