r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad voor regelgevingstoetsing (RSB)

Deze werkgroep heeft als doel om zowel bestaande als voorgestelde regelgeving van de Europese Commissie te toetsen op begrippen als subsidiariteit, proportionaliteit of overlapping met bestaande wetgeving. De werkgroep bestaat uit drie Commissieambtenaren en drie experts, en wordt voorgezeten door een DG-ambtenaar.

In juli 2015 volgde het RSB het Impact Assesment Board op als onderdeel van het programma voor 'betere regelgeving' van de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Waar de IAB alleen advies uitbracht over voorgestelde wet- en regelgeving, toetst de Regulatory Scrutiny Board (RSB) ook bestaande wetgeving. Hierbij buigt de RSB zich vooral over de eerdere 'impact assesments' of 'fitness checks' en doorgevoerde amendementen.

Het advies van de werkgroep is niet bindend, maar wordt wel opgenomen in de initiatiefvoorstellen van de Europese Commissie. De adviezen zijn transparant en worden gepubliceerd zodra de Commissie het voorstel aangenomen heeft.

Terug naar boven