r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sleuteltechnologieën openen de deur naar een potentiële schat aan banen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2012.

De Europese Commissie heeft vandaag opgeroepen tot een Europese inspanning ter bevordering van sleuteltechnologieën (ST's). De wereldwijde markt voor ST's (de micro- en nano-elektronica, geavanceerde materialen, industriële biotechnologie, fotonica, nanotechnologie en geavanceerde fabricagesystemen) was in 2008 goed voor 646 miljard euro; in 2015 zal dit naar verwachting zijn gegroeid tot meer dan 1 000 miljard euro. Dit is een stijging van 54% — meer dan 8% van het bbp van de EU.

Er wordt ook een snelle groei van de werkgelegenheid verwacht. Alleen al in de sector nanotechnologie zal het aantal banen in de EU naar verwachting toenemen van 160 000 in 2008 tot rond 400 000 tegen 2015. De Europese Commissie heeft vandaag haar strategie voorgelegd voor het stimuleren van de productie van ST-gebaseerde, innovatieve producten en toepassingen van de toekomst.

De strategie moet de EU helpen gelijke tred te houden met haar belangrijkste internationale concurrenten, de economische groei in de EU te herstellen en nieuwe banen te scheppen, en haar tegelijkertijd helpen de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Met een aandeel van meer dan 30% van alle octrooiaanvragen wereldwijd neemt Europa al de leiding in onderzoek en ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Toch lukt het de EU niet om deze stevige basis in O&O om te zetten in de eigen productie van goederen en diensten, en dit is nodig om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Vandaar de oproep van de Commissie om zich op Europees niveau in te zetten voor de bevordering van sleuteltechnologieën.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, in zijn toelichting op de mededeling: "De meeste innovatieve producten van vandaag de dag, of het nu gaat om een smartphone of een elektrische auto, maken gebruik van meerdere sleuteltechnologieën tegelijkertijd, in de vorm van afzonderlijke of geïntegreerde onderdelen. Sleuteltechnologieën kunnen heel veel banen scheppen, en daar hebben wij op dit moment werkelijk behoefte aan. Europa heeft daarom een strategie nodig voor het ontwikkelen en commercieel uitrollen van ST's. Sleuteltechnologieën zullen onze economische toekomst bepalen en de EU in staat stellen de groei weer op gang te brengen en banen te scheppen, door onze wereldwijde technologische voorsprong te behouden."

Meer informatie (in het EN, DE of FR)

MEMO/12/484

ST's zorgen voor veel, vaak hoogwaarde, banen

De uitrol van ST's is van groot belang, zowel voor ons concurrentievermogen als om te kunnen reageren op de huidige grote maatschappelijke uitdagingen. De transversale en veelzijdig rol van ST's wordt weerspiegeld door het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat op dit gebied actief is en het aantal nieuwe, hoogwaardige banen. In de nanotechnologie, bijvoorbeeld, waren in 2008 naar schatting wereldwijd 160 000 mensen werkzaam. Dit is een stijging van 25 % ten opzichte van 2000. De sector micro- en nano-elektronica en de direct stroomafwaarts daarvan gelegen delen van de ICT-industrie hebben in de afgelopen tien jaar gezorgd voor meer dan 700 000 nieuwe banen in Europa. Steeds meer van die banen betreffen dienstverlening en vereisen een hoge opleiding, en het lijkt dat de sector snel van de crisis zal herstellen. Industriële biotechnologie wordt gezien als de drijvende ST-kracht voor de bio-economie. Naar schatting zal elke euro die in onderzoek en innovatie op dit gebied wordt gestoken het tienvoudige opbrengen. Bovendien is het midden- en kleinbedrijf een belangrijke drijfkracht achter innovatie en werkgelegenheid in Europa, en zal het grootste deel van de nieuwe ST-verwante banen naar verwachting in het midden- en kleinbedrijf te vinden zijn. Het merendeel van de 5 000 Europese bedrijven in de fotonicasector is klein of middelgroot. In Duitsland is ongeveer 80 % van de nanotechnologiebedrijven klein of middelgroot.

ST's kunnen Europa het innovatief leiderschap teruggeven

ST's zijn een essentiële bron van innovatie: zij leveren de onontbeerlijke technologische bouwstenen die een grote verscheidenheid aan producttoepassingen mogelijk maken, waaronder toepassingen die nodig zijn voor koolstofarme energietechnologieën, efficiënter gebruik van energie en grondstoffen, en nieuwe geneesmiddelen voor een vergrijzende bevolking. De in 2009 gedefinieerde1 ST's staan hoog op de agenda van de EU. Dit is onder meer af te lezen uit de belangrijke rol die zij spelen in de voorstellen van de Commissie betreffende het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Horizon 2020 en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De mate waarin de EU in staat is om sleuteltechnologieën te ontwikkelen en uit te rollen speelt een zeer belangrijke rol bij de totstandbrenging van een duurzaam concurrentievermogen en duurzame groei.

De interne markt is een vruchtbare voedingsbodem voor ST's: zij verbindt een half miljard Europese burgers met elkaar en biedt belangrijke commerciële mogelijkheden voor de projectontwikkelaars en eindgebruikers van ST's. De interne markt is ongetwijfeld een van de sterkste punten van de EU. De geografische nabijheid van ST-actoren bevordert de integratie van Europese waardeketens en zorgt dus voor een concurrentievoordeel. De EU is de grootste geïntegreerde markt van de wereld die ontvankelijk is voor vernieuwing, met vele wereldleiders in de auto-, chemische, lucht- en ruimtevaarts-, gezondheids- en energiesectoren, die allemaal sleuteltechnologieën gebruiken.

De Commissie stelt een allesomvattende strategie voor de lange termijn voor, die alle relevante EU-instrumenten en de belangrijkste belanghebbenden omvat:

  • een geïntegreerde aanpak van financiering van ST-onderzoek en -innovatie voor de gehele waardeketen, om zo onderzoek om te zetten in verhandelbare producten en economische groei;
  • een strategische benadering voor ST's bij financiering van regionale innovatie, ter modernisering van de industriële basis in regio's door heel Europa;
  • samen met de Europese Investeringsbank zorgen voor toegang tot financiering van ST-projecten;
  • toepassing van ST-beleid op alle niveaus: zorgen voor de coördinatie van de activiteiten op nationaal en EU-niveau om zodoende synergieën en complementariteiten tot stand te brengen tussen de activiteiten en optimaal gebruik te maken van de openbare middelen;
  • het waarborgen van een gelijk speelveld binnen een wereldwijd concurrerende markt: bestaande handelsinstrumenten gebruiken om de concurrentie eerlijk te houden en het internationale speelveld gelijk;

passende governance: zorgen voor adequate governance-structuren opdat de implementatie soepel verloopt en de synergieën maximaal worden benut.

 

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Mededeling van de Commissie COM(2009) 512/3 - "Voorbereiden van onze toekomst: ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor sleuteltechnologieën in de EU".


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven