r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Hof veroordeelt Moldaafs verbod LHBT-demonstratie

Met dank overgenomen van COC Nederland (COC), gepubliceerd op dinsdag 12 juni 2012.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Moldavie veroordeeld vanwege het verbieden in mei 2005 van een LHBT-demonstratie georganiseerd door LHBT-organisatie GenderDoc-M. COC Nederland werkte van 2001 tot 2011 intensief samen met GenderDoc-M - ondermeer in de lobby voor toestemming om een openbare bijeenkomst te organiseren. Moldavie is door het Europees Hof verordonneerd binnen drie maanden aan GenderDoc-M 11,000 euro te betalen als financiële compensatie voor het verbod. Dit is de eerste keer in de juridische geschiedenis van Moldavie dat het Europees Hof de staat schuldig heeft bevonden aan het overtreden van artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), dat discriminatie expliciet veroordeelt. Daarnaast heeft het Europees Hof een overtreding van artikel 11 van het EVRM - dat de vrijheid van vereniging en het demonstratierecht vastlegt - geconstateerd, waarbij Moldavië gediscrimineerd heeft op grond van seksuele gerichtheid. Dit is de eerste zaak die GenderDoc-M aanhangig heeft gemaakt bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Een tweede zaak is nu in behandeling. Sinds mei 2005 werden acht openbare bijeenkomsten van GenderDoc-M door de Moldaafse autoriteiten verboden. Doordat de politie zich steeds afzijdig houdt bij het geweld van tegendemonstranten wordt het recht van LHBT’s om in vrijheid hun mening publiekelijk te uiten ernstig aantast en lopen zij voortdurende gevaar als ze toch de straat op gaan om te demonstreren. Zie HIER de volledige tekst van het vonnis van het Europes Hof.


Terug naar boven