r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP wil stevige, flexibele begroting en nieuwe eigen middelen voor de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 juni 2012, 13:35.

De EU heeft een stevige begroting nodig wil het haar politieke doelen halen. De begrotingsregels moeten flexibel genoeg zijn om in te spelen op nieuwe uitdagingen en urgenties. Bovendien moeten de bijdragen uit de nationale begrotingen plaats maken voor echte eigen middelen voor de Europese begroting. Dit is de boodschap die het EP meegeeft aan de Europese regeringsleiders die op 28 en 29 juni de EU's lange termijn begroting voor de periode 2014-2020, het zogenaamde meerjarenkader, bespreken.

De resolutie die woensdag is aangenomen, benadrukt dat de begroting 2014-2020 het mogelijk moet maken om met bedragen te schuiven in begrotingsposten en tussen begrotingskosten, maar ook tussen begrotingsjaren. Dit om te garanderen dat de budgettaire middelen optimaal gebruikt kunnen worden als veranderende omstandigheden of prioriteiten daarom vragen.

EP-leden vinden dat het huidige systeem onvoldoende ruimte laat om in te spelen op nieuwe uitdagingen. Zo was het erg lastig om voldoende middelen voor nucleair fusie-onderzoek bij elkaar te sprokkelen toen de lidstaten hierom vroegen. Hoe kleiner de begroting, hoe groter de noodzaak voor een flexibel systeem.

Het EP moet zijn zegen geven voordat de lidstaten het meerjarenkader kunnen aannemen en dringt aan op onderhandelingen met de Raad.

Hervormingen aan de inkomstenkant

De Europese verdragen stellen dat de EU begroting geheel uit eigen middelen gefinancierd dient te worden. Het EP benadrukt dat een hervorming van het huidige systeem - dat voor 75% afhankelijk is van bijdragen uit nationale begrotingen - hard nodig is. Alternatieve bronnen van financiering, zoals een financiële transactietaks of een aangepaste BTW-heffing kunnen de nationale bijdragen in 2020 tot 40% terugbrengen, zo stelt de resolutie. Het EP is niet bereid in te stemmen met een meerjarenkader zonder politiek akkoord over een nieuw eigen middelen systeem, waarin bovendien de bestaande kortingen en correctiemechanismes worden ingeperkt.

Het Europees Parlement was de eerste Europese instelling die stelling nam over het meerjarenkader 2014-2020. Dat was op 8 juni 2011. De Europese Commissie kwam op 29 juni 2011 met haar voorstel. Het Deense Raadsvoorzitterschap presenteert zijn voorstel tijdens de Europese Raad op 28-29 juni, waar het meerjarenkader voor het eerst wordt besproken.

REF. : 20120613IPR46724


Delen

Terug naar boven