r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissievoorstel voor vereenvoudiging van grensoverschrijdende erfopvolging aangenomen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 juni 2012.

Vandaag hebben de ministers van Justitie van de EU zich in de Raad uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie om grensoverschrijdende erfopvolging te vereenvoudigen. Dit voorstel van de Commissie schept juridische duidelijkheid voor het geval dat een familielid met bezittingen in een andere EU-lidstaat overlijdt. Naar verwachting wordt de nieuwe verordening binnen enkele weken in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt. Vervolgens hebben de lidstaten drie jaar de tijd om hun nationale wetgeving met de nieuwe EU-regels betreffende erfopvolging in overeenstemming te brengen.

"Er wonen ongeveer 12,3 miljoen Europeanen niet in hun eigen EU-lidstaat. Jaarlijks zijn er in de EU circa 450 000 internationale erfopvolgingen, waarmee naar schatting meer dan 120 miljard euro is gemoeid. Momenteel gelden er in de 27 EU-lidstaten uiteenlopende regels inzake rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. Dit bezorgt rouwende families ook nog eens juridische hoofdbrekens", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Doordat de Raad de nieuwe EU-regels vandaag heeft goedgekeurd, ontstaat rechtszekerheid voor de duizenden families die met internationale erfopvolging te maken hebben."

Door het besluit van vandaag wordt de afhandeling van internationale erfopvolging veel gemakkelijker. Er komt één duidelijk criterium om bij grensoverschrijdende erfopvolging het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid vast te stellen, nl. de gewone verblijfplaats van de overledene. De nieuwe verordening biedt burgers ook de rechtszekerheid die zij nodig hebben om hun erfopvolging te regelen. Verder maakt de goedkeuring de weg vrij voor een Europese verklaring van erfrecht, waarmee burgers zonder verdere formaliteiten overal in de EU kunnen aantonen dat zij erfgenaam of beheerder van een nalatenschap zijn. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin mensen soms grote moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten. De procedures zullen sneller en goedkoper worden.

Achtergrond

Op 14 oktober 2009 heeft de Commissie een verordening voorgesteld om de afhandeling van internationale erfopvolgingen te vereenvoudigen (zie IP/09/1508). Krachtens de verordening is er één enkel criterium om te bepalen welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfopvolging, nl. de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in het buitenland wonen, kunnen er echter ook voor kiezen hun hele erfopvolging volgens hun eigen nationaal recht te regelen.

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (zie IP/12/209) en de plenaire vergadering van het Europees Parlement hebben in maart 2012 met het wetgevingsvoorstel ingestemd.

Voor meer informatie

Europese Commissie - Familiezaken en erfopvolging:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

 

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Terug naar boven