r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grieken kunnen eurozone niet zomaar verlaten

maandag 14 mei 2012, 14:30
Europese en Griekse vlaggen
Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Griekenland kan niet zomaar de eurozone of de Europese Unie verlaten. De regering in Athene zal met de andere EU-lidstaten moeten onderhandelen over een vertrek. De andere landen kunnen de Grieken ook niet dwingen weg te gaan, de Grieken zullen het zelf moeten willen.

De eurozone van nu 17 EU-lidstaten vloeit voort uit de Europese Monetaire Unie (EMU) met de euro als gezamenlijke munt. Deze EMU is vastgelegd in het zogenoemde Verdrag betreffende de Europese Unie (Europees Verdrag). In artikel 3, lid 4 luidt het: De Unie stelt een economische en monetaire unie in die de euro als munt heeft.

Aan het Europees Verdrag is een verdrag gekoppeld over de werking van de Europese Unie. In dit tweede verdrag is in een reeks artikelen het monetair beleid vastgelegd. Verder zijn er specifieke bepalingen voor de lidstaten met de euro en overgangsbepalingen voor landen die de euro nog niet hebben ingevoerd. Maar over een uittreden uit de eurozone wordt niet gesproken.

Als het om het vertrek uit de Europese Unie gaat, is inmiddels wèl wat geregeld. Artikel 50 van het Europees Verdrag werd 2,5 jaar geleden opgenomen. Voor die tijd stond niets zwart-op-wit.

Met artikel 50 is het mogelijk geworden zich uit de unie terug te trekken, maar de lidstaat zal dat voornemen aan de overige lidstaten moeten meedelen. Na onderhandelingen wordt dan een akkoord gesloten over de voorwaarden tot terugtrekking, waarbij ook rekening wordt gehouden met de toekomstige relatie van het vertrekkende land met de unie.

Artikel 50 beschrijft ook de verdere procedure. De lidstaten besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over het akkoord, na goedkeuring door het Europees Parlement. Pas dan is de zaak beklonken.

Juristen zullen zich over de vraag moeten buigen of Griekenland wel uit de eurozone kan stappen, zonder de EU te verlaten. Een mogelijke oplossing kan zijn dat de Grieken de euro tijdelijk loslaten en dat voor het land dezelfde overgangsbepalingen gaan gelden, die nu voor de niet-eurolanden gelden. Griekenland kan dan orde op zaken stellen en uiteindelijk weer toetreden tot de eurozone.

Delen

Terug naar boven