r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Mogelijk grotere invloed van de zon op het klimaat

maandag 7 mei 2012, 11:14

DEN HAAG (PDC) - Volgens ecoloog Bas van Geel van de  UvA en een internationaal team van onderzoekers, is de invloed van de zonneactiviteit op het klimaat veel groter dan het klimaatpanel van de VN meent. Dat blijkt uit een artikel van Van Geel en het internationale onderzoeksteam dat vandaag verschijnt in Nature Geoscience. Zij verwachten dat de temperatuur juist zal dalen, in tegenstelling tot de door velen voorspelde stijging. "Maar ik kijk daar toch bepaald niet reikhalzend naar uit", aldus Van Geel.  

Volgens de onderzoekers leiden periodes met afnemende zonneactiviteit tot een verkoeling op aarde. Uit zijn onderzoek blijkt dat er in de periode rond 800 voor Christus een lage zonneactiviteit was. De mate van afname van straling van de zon was echter zo klein, dat dit niet de enige, directe oorzaak kon zijn. Dit proces werd volgens Van Geel versterkt. Terwijl er kleine variaties zijn bij de hoeveelheid zonne-energie, zijn er grotere variaties in het UV-licht. Onder invloed van UV wordt het broeikasgas ozon gevormd. Daarnaast legt hij een relatie tussen een plotseling verminderde vorming van ozon en het ontstaan van meer stormen en neerslag, alsmede het afkoelen van de atmosfeer.

De theorie van Van Geel stelt dus dat kleine variaties in zonneactiviteit leiden tot variaties in het klimaat. Daarbij geeft hij aan dit dit van grotere invloed is dan de uitstoot van kooldioxide (CO2). Het klimaatpanel van de VN meent juist dat CO2, dat de lucht in komt door het gebruik van fossiele brandstoffen, een grote rol speelt. Zij denken juist dat de zon een kleinere rol speelt. Ondanks zijn theorie is Van Geel wel voorstander van een overschakeling naar duurzame energie. Redenen daarvoor zijn de luchtkwaliteit, de afhankelijkheid van instabiele regimes voor de energievoorziening en de eindigheid van aardolie.

Volgens de theorie van de UvA-ecoloog zal de temperatuur de komende jaren niet verder stijgen en zelfs dalen, vanwege een afname in zonneactiviteit de afgelopen jaren. Mocht hij gelijk hebben, dan zal Van Geel hier niet blij mee zijn, omdat daardoor het draagvlak voor rationeel energiebeleid zou afbrokkelen.

Bron Trouw

Meer over...

Delen

Terug naar boven