r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lustrum Montesquieu Instituut (besloten), Den Haag

MI logo
datum 8 mei 2012
plaats Den Haag
organisatie Montesquieu Instituut (MI)

Op dinsdag 8 mei 2012 viert het Montesquieu Instituut haar vijfjarig bestaan. Dit eerste lustrum wordt feestelijk gevierd met een symposium en borrel.

  • * 
    Dit is een besloten bijeenkomst.

Het lustrumsymposium

Bestuursvoorzitter mr. Ed d’Hondt zal een welkomstwoord houden met als centrale vraag: Wat heeft het Montesquieu Instituut de afgelopen vijf jaar bereikt en wat zullen de speerpunten voor de komende jaren zijn?

Aansluitend zal prof. dr. Paul Scheffer een lezing geven over de bedoelde en onbedoelde effecten van Europese integratie en de positie van Europa in de wereld. Namens het Montesquieu Instituut zal prof. mr. Luc Verhey een inhoudelijke reactie geven. Hierna zal een debat met alle aanwezigen plaatsvinden.


1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Delen

Terug naar boven