r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese Ombudsman Diamandouros wil de burgers dienen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 19 april 2012, 16:53.

De Europese Ombudsman Nikiforos Diamandouros diende op 27 oktober in het Europees Parlement in Straatsburg zijn jaarverslag in voor 2010. Europarlementsleden feliciteerden de Ombudsman voor zijn succes, maar betreurden het grote en toenemende aantal klachten tegen de Commissie. Wij spraken Diamandouros tijdens een interview.

In 2010 klaagden de Europeanen minder dan het jaar daarvoor. Waarom?

De meeste burgers begrijpen niet wat er onder mijn bevoegdheid valt en wat niet. 70% van de klachten waarmee ik te maken krijg, zouden eigenlijk aan de nationale Ombudsmannen gericht moeten zijn. Om een klacht tot mij te richten moet deze aan twee voorwaarden voldoen: het moet gaan om een schending van een EU-wetgeving door een EU-instelling. Om dit te voorkomen, heb ik mijn volledige website herzien. Die bevat nu een krachtige interactieve handleiding die antwoorden over mogelijke klachten aanreikt. Er is een 23% daling van de niet-ontvankelijke klachten, die nu dus aan de juiste personen gericht worden - dat is een succes.

Wat waren de meest voorkomende beschuldigingen die u onderzocht in 2010?

Aantijgingen zijn er in vijf hoofdcategorieën. Ten eerste: een gebrek aan transparantie, ten tweede: aanbestedingen en subsidies, ten derde: Personeelsklachten in de EU-instellingen (voorafgaand of ter vervanging van gerechtelijke vervolging), ten vierde EPSO (Europees Kantoor voor Personeelsselectie) en ten slotte de rol van de Commissie als hoeder van de Verdragen: elke burger kan klagen als hij of zij van mening dat de Commissie niet goed omgaat met de inbreukprocedure, wanneer een lidstaat niet voldoet aan de EU-wetgeving.

Wat is het meest bijzondere voorval dat u zich herinnert?

Het ultieme middel waar ik over beschik is het indienen van een rapport bij het Europees Parlement. Dat heb ik vorig jaar moeten doen nadat een lid van de Commissie gedurende 15 maand een NGO weigerde toe te laten om de documenten van de Duitse autofabrikant Porsche in te kijken. De legale verplichting is 3 maanden.

De Europese instellingen volgen uw beslissingen in hoge mate op, maar toch krijgt u nog steeds onbevredigende antwoorden op uw kritische opmerkingen. Hoe pakt u dit aan?

Na het maken van de kritische opmerkingen die betrekking hebben op wanbeheer, volg ik de instellingen ook op. 6 maanden nadat ik de opmerking heb gemaakt, nodig ik hen uit om mij te vertellen wat zij gedaan hebben om verbetering in de situatie te brengen. Ze moeten wel rekening met mij houden.

U hebt in uw nieuwe strategie de voortdurende dialoog met de aanvragers. Waarom is dit belangrijk?

Het Verdrag van Lissabon versterkt de dialoog met de burgers. Als een instelling die zich bezighoudt met de klachten van de Europese burgers, spreekt het voor zich dat ik probeer om op systematische wijze de burgers te bereiken en de andere EU-instellingen aanleer om hetzelfde te doen.

Wat vindt u het leukste aan uw beroep?

Ik vind het leuk dat ik werk met een degelijke, professionele burgerdienst, die de regels van het spel kent. Zelfs wanneer de EU-instellingen de wet onvoldoende kennen, kan ik een zinvolle dialoog met hen aangaan. Ik hou ook van mijn werk omdat het mij de mogelijkheid biedt om tegemoet te komen aan de burgers van de 27 lidstaten en die in de kandidaat-lidstaten. Ik wil in staat zijn om burgers te dienen en een cultuur van dienstverlening te bevorderen.

Het interview werd oorspronkelijk op 31 oktober 2011 gepubliceerd.

REF. : 20120419STO43417


Meer over...

Delen

Ook redacteur worden van deze site?

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven