r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De basis op orde, onze keuzes voor de toekomst van Nederland

Met dank overgenomen van D.M. (Diederik) Samsom, gepubliceerd op dinsdag 10 april 2012.

Nederland staat voor grote keuzes. Keuzes die niet alleen financieel van aard zijn, maar bepalend zijn voor de vraag in wat voor land we willen leven. De PvdA wil Nederland zijn vertrouwen, optimisme en onderlinge verbondenheid teruggeven en de samenleving versterken, de economie aanjagen en de financiën op orde brengen.

De PvdA maakt hiervoor scherpe keuzes: op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in de zorg, het onderwijs, in de financiële wereld, over onze energievoorziening en onze veiligheid. In een townhall-bijeenkomst in Den Haag presenteer ik deze keuzes (pdf).

Download onze keuzes voor de toekomst van Nederland >

Wordt het een land waarin het ieder voor zich is, waarin de overheid zich terugtrekt en waarin de krachten van de markt - ondanks de harde lessen uit de afgelopen jaren - alle ruimte krijgen? Of een land waarin we elkaar sterker maken, waarin we gezamenlijk de publieke voorzieningen opbouwen en zo iedereen de kans bieden het beste uit zijn of haar leven te halen?

De PvdA maakt deze keuzes tegen de achtergrond van een groeiend onbehagen in de samenleving, waarin steeds meer Nederlanders het gevoel hebben dat zij de grip op hun leven aan alle kanten kwijtraken. Op hun baan , de school van de kinderen, het ziekenhuis, de veiligheid op straat. Met het verliezen van deze grip daalt ook het vertrouwen in de toekomst van ons land.

De voorstellen (pdf) doen zowel recht aan de noodzaak tot verandering als aan behoefte aan zekerheid. Juist in onzekere tijden moeten we de brug slaan tussen het bieden van zekerheid en de noodzaak van verandering. Wie doorslaat naar een van beide, bedient wellicht bepaalde groepen in de samenleving, maar bewijst de samenleving als geheel geen dienst.

De terreinen waarop de PvdA voorstellen doet, vormen de basis voor de maatschappelijke ladder waarlangs iedereen omhoog klimt. Die basis moet op orde zijn. De voorstellen maken de samenleving sterker, jagen de economie aan en brengen de financiën op orde. Met de basis die op orde is, wil de PvdA Nederland veranderen.

Van een land vol onzekerheid en onbehagen naar een land van optimisme en vertrouwen. Van een land waarin mensen zich van elkaar afkeren naar een land waarin we samen elkaar sterker maken. Van een land waarin het steeds meer ieder voor zich is, naar een land waarin we met elkaar de voorzieningen opbouwen die iedereen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Van een land dat milieu en natuur veronachtzaamt, naar een land dat een duurzame toekomst als haar grootste uitdaging ziet en daar economisch van profiteert. Een land waarin we eerlijk delen, kansen bieden en vooruitgang creëren.


Terug naar boven