r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Begroting Europees Parlement 2013 bevroren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 29 maart 2012, 14:11.

De begroting van het Europees Parlement wordt bevroren in 2013. Dit is donderdag besloten in een stemming over de zogenaamde 'begrotingsrichtsnoeren' voor volgend jaar. EP-leden dringen bovendien aan op één werkplek in plaats van de huidige drie (Brussel, Straatsburg en Luxemburg).

De begroting van het EP stijgt 1,9% ten opzichte van 2012 en houdt daarmee gelijke tred met de inflatie binnen de EU. Daar komt wel nog €8,5 miljoen bij door de kosten van de komst van Kroatische EP-leden na de toetreding van Kroatië dit jaar. De gehele EP begroting komt uit op ongeveer €1,76 miljard.

Derek Vaughan (S&D, UK), die de EP begroting door het Parlement loodst, is tevreden: "We hebben het initiële voorstel teruggebracht met €9,3 miljoen, waarmee we uitkomen op een groei gelijk aan inflatie. Alle toelages van EP-leden zijn bevroren en de reiskosten die dit jaar al bevroren waren, hebben we zelfs gekort. In de loop van dit jaar gaan we nog eens goed kijken of er nog besparingen mogelijk zijn waarover we in september - als over de hele EU begroting wordt gestemd - nog kunnen besluiten. Ik ben ook verheugd dat het EP zich opnieuw heeft uitgesproken tegen de drie werkplekken en pleit voor één zetel."

Het rapport is aangenomen met 548 stemmen voor, 69 tegen en 42 onthoudingen. De kritische passage over de drie werkplekken van het EP is aangenomen met 429 stemmen voor, 184 tegen en 37 onthoudingen.

Eén zetel

De drie werkplekken van het EP (Brussel, Straatsburg en Luxemburg) is een doorn in het oog van de meeste EP-leden. Zij wijzen op de enorme besparingen die te behalen zijn indien er sprake zou zijn van één werkplek en roepen de lidstaten op actie te ondernemen. EP-leden hekelen het feit dat ze niet zelf over hun werkplekken mogen beslissen, maar dat dit is voorbehouden aan de lidstaten.


Delen

Terug naar boven