r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-centrum voor bestrijding van cybercriminaliteit moet internet veiliger maken en consumenten online beschermen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 28 maart 2012.

Dagelijks wordt wereldwijd naar schatting meer dan een miljoen mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit. Die vorm van criminaliteit zou jaarlijks wereldwijd 388 miljard Amerikaanse dollar kunnen kosten.

De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel om een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit op te richten, dat moet helpen de Europese burgers en ondernemingen te beschermen tegen de toenemende cyberdreiging. Het centrum zal deel uitmaken van de Europese Politiedienst (Europol) in Den Haag (Nederland) en het Europese middelpunt vormen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Het moet zich bezighouden met de illegale activiteiten van georganiseerde criminele groepen op het internet, vooral activiteiten die veel winst opleveren, zoals onlinefraude met creditcards en bankgegevens.

De EU‑deskundigen zullen zich ook bezighouden met het voorkomen van cyberdelicten die tegen internetbankieren en onlineboekingen zijn gericht, zodat de onlineconsumenten meer vertrouwen krijgen. Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit moet zich daarnaast bezighouden met de bescherming van profielen op sociale netwerken tegen infiltratie door cybercriminelen en helpen in de strijd tegen online identiteitsdiefstal. Ten slotte moet het zich bezighouden met de bestrijding van cyberdelicten die de slachtoffers ernstige schade berokkenen, zoals online seksuele uitbuiting van kinderen, en van cyberaanvallen tegen kritieke infrastructuur en informatiesystemen in de Unie.

"Miljoenen Europeanen maken gebruik van het internet om hun bankzaken te regelen, om online te winkelen en hun vakantie te plannen, of om via online sociale netwerken in contact te blijven met familie en vrienden. Maar nu een steeds groter deel van ons dagelijkse leven via het internet verloopt, blijft de georganiseerde misdaad niet achter, en cyberdelicten treffen ieder van ons," aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken. "We kunnen niet toestaan dat cybercriminelen ons onlineleven verstoren. Een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit binnen Europol, dat het middelpunt moet vormen van de samenwerking op dit gebied, zal helpen om een vrij, open en veilig in stand te houden."

In 2011 hadden ongeveer drie op de vier Europese huishoudens (73%) thuis een internetaansluiting en in 2010 deed meer dan een derde van de EU‑burgers (36%) aan internetbankieren. Tachtig procent van de Europese jongeren houden via online sociale netwerken contact met elkaar en jaarlijks bedraagt de wereldwijde omzet van de elektronische handel ongeveer 8 biljoen Amerikaanse dollar.

Bijgevolg neemt ook de cybercriminaliteit toe en de illegale activiteiten van cybercriminelen vormen een winstgevende handel. Zo worden creditcardgegevens voor niet meer dan een euro verkocht, een nagemaakte plastic creditcard voor ongeveer 140 euro en bankgegevens voor niet meer dan 60 euro.

De cybercriminelen misbruiken ook de sociale media: dagelijks worden bijna 600 000 Facebookaccounts geblokkeerd na hackpogingen op allerlei manieren en in 2009 werden meer dan 6 700 000 afzonderlijke computers opgespoord die via botnets waren besmet.

Het Europees centrum moet de EU‑lidstaten waarschuwen voor grote cyberdreigingen en hen wijzen op de zwakke punten in hun onlineverdediging. Het moet georganiseerde netwerken van cybercriminelen en daders van cyberdelicten identificeren en operationele steun bieden in concrete onderzoeken, door middel van forensische bijstand of door te helpen bij het opzetten van gezamenlijke onderzoeksteams.

Om deze taken uit te voeren en onderzoekers van cybercriminaliteit, aanklagers en rechters in de lidstaten te ondersteunen, moet het centrum informatie uit open bronnen, van de particuliere sector, van de politie en van de academische wereld bundelen. Het nieuwe centrum moet ook dienen als kennisbasis voor de nationale politie in de lidstaten, de Europese deskundigheid op het gebied van cybercriminaliteit bijeenbrengen en de inspanningen op het gebied van opleiding coördineren. Daarnaast moet het vragen van onderzoekers van cybercriminaliteit, aanklagers, rechters en de particuliere sector over specifieke technische en forensische kwesties beantwoorden.

Het centrum moet dienen als een platform van de Europese onderzoekers van cybercriminaliteit in de discussies met de IT‑industrie, andere particuliere ondernemingen, onderzoekers, gebruikersverenigingen en maatschappelijke organisaties. Ten slotte moet het centrum het aanspreekpunt worden voor allerhande internationale partners en initiatieven in verband met cybercriminaliteit.

Verwacht wordt dat het centrum volgend jaar in januari zijn activiteiten zal kunnen starten.

Om het centrum te kunnen oprichten, moet het Commissievoorstel nu door de begrotingsautoriteit van Europol worden aangenomen.

Achtergrond

De Commissie kondigde haar voornemen om een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit op te richten aan in De EU-interneveiligheidsstrategie in actie (IP/10/1535 en MEMO/10/598), een mededeling die op 22 november 2010 door de Commissie werd aangenomen. Dat de bestrijding van cybercriminaliteit een strategische prioriteit is, blijkt ook uit de strategische en operationele doelstellingen van de strijd tegen cybercriminaliteit die door de lidstaten, de Raad, de Commissie en Europol zijn afgesproken.

De mededeling van vandaag over een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit maakt deel uit van een reeks maatregelen om de burgers tegen cyberdelicten te beschermen, en vormt een aanvulling op wetgevingsvoorstellen zoals de richtlijn over aanvallen op informatiesystemen, die momenteel door het Europees Parlement wordt besproken (IP/10/1239 en MEMO/10/463), of de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, die in 2011 werd aangenomen (IP/10/379 en MEMO/10/107).

Voor meer informatie

MEMO/12/221

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

 

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven