r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

M. Michel BARNIER est en mission en Slovénie. Il rencontre M. Borut PAHOR, Premier Ministre Slovène, Mme Darja RADIC, Ministre Slovène de l'Economie, M. Franc KRIŽANIC, Ministre Slovène des Finances, ainsi que les membres de l'Assemblée Nationale.

Berlaymontgebouw
datum 18 februari 2011
plaats Slovenië
aanwezigen M. (Michel) Barnier, B. (Borut) Pahor e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

M. Michel BARNIER est en mission en Slovénie. Il rencontre M. Borut PAHOR, Premier Ministre Slovène, Mme Darja RADIC, Ministre Slovène de l'Economie, M. Franc KRIŽANIC, Ministre Slovène des Finances, ainsi que les membres de l'Assemblée Nationale.


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven