r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke EP-commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van geld (opgeheven) (CRIM)

Deze tijdelijke parlementaire commissie van het Europees Parlement deed vanaf april 2012 onderzoek naar de georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld. Er werd onderzocht hoe criminele organisaties infiltreren in de publieke sector, de legale economie en het financiële stelsel. De commissie heeft op 17 september 2013 haar eindrapport uitgebracht. Enkele aanbevelingen van de commissie waren:

  • de inkomsten van criminelen moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door afschaffing van het bankgeheim
  • wie definitief is veroordeeld voor georganiseerde misdaad, corruptie of het witwassen van geld mag niet meer deelnemen aan openbare aanbestedingen in de EU en ook geen openbare functie meer bekleden
  • match-fixing en het kopen van stemmen moeten effectiever bestraft worden
  • er moet een EU-brede definitie van georganiseerde misdaad komen

De tijdelijke parlementaire commissie schreef ook het actieplan voor het terugdringen van georganiseerde misdaad, corruptie en witwaspraktijken van het Europees Parlement voor de periode van 2014-2019. Het Parlement wil dat er in deze periode nadruk wordt gelegd op de inbeslagname van financiële activa en het stoppen van de inkomensstroom van criminele organisaties.

Het mandaat van de commissie liep tot 30 september 2013.

De commissie had de bevoegdheid om bezoeken af te leggen en op locatie hoorzittingen te houden met Europese en nationale instituties. Hiervoor kon de commissie ambtenaren uitnodigen die te maken hebben met de strijd tegen georganiseerde misdaad, maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en slachtofferorganisaties.

Inhoud

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

Terug naar boven