r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eerste Kamer bespreekt bevoegdheden EVRM

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 13 maart 2012.

De Eerste Kamer heeft vandaag gedebatteerd met de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en (de toetreding van de EU tot) het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Tijdens dit debat is de motie-Franken (CDA) ingediend (EK 32.735, B). De motie werd gewijzigd (EK 32.735, C) en de stemming over de gewijzigde motie vindt plaats op 20 maart 2012.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Terug naar boven