r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

13e symposium Europae Archaeologiae Consilium, Frankrijk

kaart nederlandFrankrijk
datum 15 maart 2012 - 17 maart 2012
plaats Frankrijk
locatie Cité des Sciences, 30 Avenue Corentin Cariou, Parijs, Toon locatie
organisatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Lees meer >


Inhoud

1.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Deze organisatie, die verbonden is aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is belast met het beheer van het cultureel erfgoed van Nederland, en met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud en exploitatie van cultuurgoederen. Vanaf 2011 valt door de samenvoeging met het Instituut Collectie Nederland (ICN) naast het onroerend erfgoed (zoals monumenten en cultuurlandschappen) ook roerend cultureel erfgoed (kunstvoorwerpen) onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De RCE heeft als doel het beschermen en behouden van het Nederlands cultureel erfgoed. Daartoe beheert de dienst de kunstcollectie van het Rijk, het Monumentenregister, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Medewerkers van de RCE voeren onderzoek uit om te bepalen welke objecten behouden moeten worden, en hoe deze het beste in stand gehouden kunnen worden.

2.

Meer over...

Terug naar boven