r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: EU moet meer doen aan banengroei

woensdag 15 februari 2012, 13:05

STRAATSBURG (ANP) - Begrotingsbeleid en sociaal beleid moeten meer samengaan. Deze oproep deed het Europees Parlement woensdag in Straatsburg. De Europarlementariërs vrezen dat de eenzijdige nadruk op financieel-economische doelstellingen in de Europese Unie leidt tot een verslechtering van de werkgelegenheid en sociale zekerheid in de lidstaten.

GroenLinks -Europarlemenatiër Marije Cornelissen , opsteller van het rapport: ,,Dit is een belangrijke bevestiging van de steeds luider wordende roep om het recept voor de oplossing van de crisis aan te passen. Een kloppende begroting vandaag is iets anders dan een toekomstbestendige economie.”

De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, zal bij de top begin maart pleiten voor meer begrotingsruimte om te investeren in banen en armoedebestrijding. ,,Landen die nu hard bezuinigen op de re-integratie van mensen zonder baan, op de kinderopvang, of op scholing van werknemers snijden zichzelf in de vingers”, zo verduidelijkt Cornelissen. ,,Het leidt alleen maar tot meer werkloosheid en meer armoede.''

Terug naar boven