r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afscheidsrede: Transport, Delft

stadhuis Delft
datum 9 maart 2012
plaats Delft
locatie Aula TU Toon locatie
organisatie TU Delft (TUD)

Afscheidsrede van Prof.Dr.-Ing. I.A. Hansen

Prof.Dr.-Ing. I.A. Hansen | faculteit CiTG

Rescheduling of Railway Operations and Policy -

Bijsturing van het spoorwegverkeer en -beleid

Prof. I.A. Hansen laat in zijn afscheidsrede de veranderingen de revue passeren in het ontwerp van spoorwegdienstregelingen en de beheersing van het treinverkeer, rekening houdend met de variatie van rijtijden, treinvertragingen en stremmingen van sporen.

De door de leerstoel geleverde bijdrage aan de vernieuwing van de kennis op het gebied spoorwegverkeer heeft vooral betrekking op de

 • • 
  statistische analyse en voorspelling van treinvertragingen in stations en spoorwegnetten op basis van standaard treindetectiedata,
 • • 
  ontwikkeling van softwaretools voor de automatische herkenning van conflicten tussen rijwegen van (vertraagde) treinen,
 • • 
  ontwikkeling van algorithmes voor de real-time optimalisering van de dienstregeling (rescheduling) voor snelle, lokale en globale conflictoplossing
 • • 
  simulatie van de effecten van alternatieve maatregelen ter ondersteuning van beslissingen van treindienstleiders en verkeersleiders voor de bijsturing van het treinverkeer in geval van ontregelingen.

Daarnaast worden enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek toegelicht die de leerstoel onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van de Tijdelijke Commissie ‘Onderhoud en innovatie van het Nederlandse spoorsysteem’ van de Tweede Kamer. Deze onderzoeken betreffen (1) de analyse, beoordeling en strategieontwikkeling ter implementatie van het standaard Europees treinverkeersmanagement- en beveiligingsysteem ERTMS/ETCS op het Nederlandse spoornet en (2) een internationale vergelijking (benchmarkanalyse) van inrichting, gebruik en onderhoud van het Nederlands spoorsysteem met enkele spoorwegnetten in Europa en Japan.


1.

Meer over...

Terug naar boven