r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-symposium Tweede Kamer: gevolgen van het 'Fiscal Compact' voor Nederland en Europa, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 februari 2012 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal Oude Zaal
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Jaarlijks debatteert de Tweede Kamer samen met Nederlandse Europarlementariërs met de regering over de Europese beleidsagenda en de Nederlandse inzet in Europa. Van harte nodigen wij u hierbij uit voor het EU-symposium dat de Tweede Kamer op donderdag 9 februari organiseert, voorafgaand aan dit plenaire debat over de ‘Staat van de Unie’.

De vraag die tijdens deze publieksbijeenkomst centraal staat is: ‘Wat zijn de gevolgen van het nieuwe “Fiscal Compact” voor Nederland en Europa?’. De discussie zal worden ingeleid door dr. Karel Lannoo, directeur van het Center for European Policy Studies (CEPS) te Brussel.

Programma:

13.15 uur Inloop, ontvangst met koffie/thee

14.00 uur Inleiding door dr. Karel Lannoo, directeur Center for European Policy

Studies, Brussel

14.20 uur Discussie tussen Kamerleden, Nederlandse Europarlementariërs en aanwezigen, o.l.v. drs. Suzanne Nollen (Instituut Clingendael)

15.15 uur Sluiting, gelegenheid tot informeel napraten

16.00 uur Plenair debat over de Staat van de Europese Unie (nb. deze voorziene aanvangstijd kan aan wijzigingen onderhevig zijn)

Locatie van de bijeenkomst is de Oude Zaal van de Tweede Kamer (ingang Binnenhof 1a).

In verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen wordt u verzocht zich

uiterlijk 7 februari aan te melden via cie.eu@tweedekamer.nl. Vermeld hierbij

uw naam, (evt.) organisatie en contactgegevens.


Inhoud

1.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

2.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

3.

Positie

4.

Rechten

5.

Leden

6.

Verkiezingen

7.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

8.

Meer over...

Terug naar boven