r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland wil strengere regels voor gezinsmigratie

Met dank overgenomen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gepubliceerd op vrijdag 27 januari 2012.

Nederland wil dat Europese lidstaten de mogelijkheid krijgen om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten.

Dat staat in antwoorden op vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft ingestemd.

Het kabinet wil strengere eisen stellen aan nieuwkomers voordat zij naar Nederland komen, zodat zij beter kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Hiermee moet onder meer worden voorkomen dat migranten vaker een beroep doen op sociale voorzieningen en dat kinderen uit migrantengezinnen opgroeien in achterstandssituaties.

Minister Leers heeft verschillende lidstaten bezocht om draagvlak te krijgen voor de Nederlandse voorstellen.

Lidstaten moeten voor 1 maart 2012 hun antwoorden insturen. De Tweede Kamer kan tot die tijd nog debatteren over de antwoorden van Nederland.

Documenten en publicaties

Antwoorden ministerraad op vragen Europese Commissie over gezinsmigratie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel ingestemd met de antwoorden op de vragen ...

Persbericht | 27-01-2012 | BZK


Terug naar boven