r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Interview met Deense premier over voorzitterschap EU: economie en duurzaamheid centraal

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 19 januari 2012, 13:05.

De Deense minister-president Helle Thorning-Schmidt

De Deense premier Helle Thorning-Schmidt presenteerde woensdag het werkprogramma van het Deens voorzitterschap. We spraken haar over de belangrijkste uitdagingen voor de EU en wat het voorzitterschap van plan is te doen om de fragiele economische situatie te stabiliseren en een basis voor groei en werkgelegenheid te creëren.

Overbruggen kloof tussen landen in en buiten de eurozone

Een van de grootste uitdagingen voor de EU dit jaar zal het verdedigen en stabiliseren van de euro zijn. De Deense premier ziet het fiscaal compact [verdrag over een versterkte economische unie] als de beste manier om de markten te kalmeren en vertrouwen in de euro terug te winnen en ze is ervan overtuigd dat het voorzitterschap een constructieve rol zal kunnen spelen, ook al is Denemarken niet lid van de eurozone: "Denemarken zal zo veel als mogelijk deelnemen aan het fiscaal compact en wij zullen helpen om dat wat er overbrugd moet worden, te overbruggen tussen de lidstaten van de eurozone en lidstaten daarbuiten".

De drie vertegenwoordigers van het EP in de werkgroep over het opstellen van fiscaal compact uitten onlangs hun zorg over de vraag of een nieuw verdrag "de communautaire methode van besluitvorming" zou kunnen respecteren en de rol van de EU-instellingen zou kunnen beschermen. Thorning-Schmidt zegt hierover: "Ik had liever gezien dat dit gebeurd zou zijn binnen de communautaire methode, binnen onze verdragen, maar dat was niet mogelijk dus nu wordt het buiten de verdragen om gedaan. Echter, het is goed dat wij actie ondernemen om de euro te redden en het is ook goed dat dit een inclusief proces is waarbij zowel de lidstaten als het Europees Parlement betrokken zijn". Ze voegt eraan toe dat het doel is om het nieuwe verdrag op te nemen in het rechtskader van de EU "zo snel als mogelijk".

Soberheid en economische groei

Thorning-Schmidt ziet geen tegenstelling tussen de bezuinigingsmaatregelen die momenteel in heel Europa worden uitgevoerd en de behoefte aan groei en werkgelegenheid: "Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. We moeten onze economische huizen, in alle lidstaten, op orde hebben om zo de basis voor groei en werkgelegenheid te creëren. Tegelijkertijd moeten we alles doen wat in onze macht ligt met de gemeenschappelijke begroting, met de structuurfondsen, in onze individuele lidstaten om nieuwe groei en nieuwe banen te creëren. Dat moet tegelijk met het consolideren onze economieën gebeuren."

De EU moet vasthouden aan haar leidende rol als groene economie

Een van de belangrijkste prioriteiten van het Deens voorzitterschap is "Groene Groei", maar hoe zal de Deense premier de andere lidstaten kunnen overtuigen om in groene technologie te investeren in tijden van economische crisis?

"Veel lidstaten zijn bezorgd over energie-efficiëntie en energiezekerheid en een oplossing is uiteraard om snel te handelen wat betreft het aannemen van de richtlijn op het gebied van energie-efficiëntie. We hebben de nieuwe [groene] technologieën. Vergeet niet de 20 miljoenen banen op een of andere manier aan het milieu zijn verbonden. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we erin geslaagd zijn om een leidende rol op dit gebied te krijgen en onze taak is om ervoor te zorgen dat wij deze leidende rol behouden."

Een moderne en op groei gerichte begroting op lange termijn

Een van de grootste uitdagingen voor het Deense voorzitterschap zullen de onderhandelingen over het komend meerjarig financieel kader zijn die traditioneel worden gekenmerkt door intense discussies over hoeveel de afzonderlijke lidstaten moeten bijdragen aan de gemeenschappelijke EU-begroting: "Onze taak als voorzitter is om dichterbij een conclusie te komen. We zullen heel hard werken. Ik geloof dat we vijf verschillende vergaderingen in de Raad hebben om over dat onderwerp te debatteren en de taak is om onze begroting te moderniseren met het oog op een duidelijke begroting die wijst in de richting van nieuwe groei en nieuwe banen".

REF. : 20120113STO35301


Terug naar boven