r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie

Brexit: vlag naast Big Ben met Vote to Leave © Europese Unie 2016 - Europees Parlement

Het Verenigd Koninkrijk zal vanwege de uitkomst van een referendum in 2016 de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten: de 'brexit'. Er is na lang onderhandelen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) in oktober 2019 een akkoord gesloten dat de scheidingsvoorwaarden regelt en de opmaat vormt voor de relatie tussen de EU en het VK na de brexit. Toen dat strandde in het Britse lagerhuis werden er nieuwe verkiezingen gehouden. De conservatieve partij won en Johnson bleef premier. Hij wist vervolgens een meerderheid van zowel het Britse Lagerhuis als het Hogerhuis voor het akkoord te krijgen.

De Britse politiek is tot op het bot verdeeld of een 'brexit' wel een goed idee is, en hoe deze er dan uit zou moeten uitzien. Zolang er geen akkoord was, bestond het risico van een 'no deal-brexit'; het VK zou de EU dan zonder afspraken over douanesamenwerking, handelstarieven, criminaliteitsbestrijding en nog veel meer verlaten. De brexit zal grote gevolgen hebben voor het Verenigd Koninkrijk maar ook voor de Europese Unie, en in het bijzonder lidstaten die veel met het VK handelen - zoals Nederland. De Nederlandse overheid probeert de schade van een brexit waar mogelijk te beperken.

 

De redactie van Europa Nu zou graag actuele informatie willen verstrekken over de brexit. De situatie verandert immers van dag tot dag en soms van uur tot uur. Het ontbreekt de redactie van Europa Nu echter aan de middelen om daar op een slagvaardige manier verslag van te kunnen doen.

Europa Nu wordt geheel voor eigen rekening onderhouden door PDC (partner van het Montesquieu Instituut). Door het ontbreken van externe financiering zijn wij helaas genoodzaakt onze inspanning te beperken tot het volgen van het nieuws en het weergeven van de hoofdlijnen van de brexit.

Terug naar boven