r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Openbare raadpleging verlengd van 8 naar 12 weken (en)

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 3 januari 2012.

Brussel, 3 januari 2012 - Vanaf 1 januari geeft de Europese Commissie burgers, ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties ten minste 12 weken de gelegenheid om plannen voor nieuw beleid en nieuwe wetgeving van commentaar te voorzien; voorheen was dit 8 weken. Hierdoor wordt het voor hen eenvoudiger om al in een vroeg stadium bij de totstandkoming van EU-beleid betrokken te zijn. De Commissie heeft ook een attenderingsdienst ingesteld voor geplande initiatieven. Organisaties die zich aanmelden voor het transparantieregister kunnen zich voor deze dienst inschrijven, waardoor zij in een vroeg stadium informatie krijgen over de planning van nieuwe initiatieven op gebieden die voor hen van belang zijn (ongeveer een jaar voor de vaststelling ervan).

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, verklaarde: "Goed beleid vereist dat wordt geluisterd naar de mensen op wie dat beleid van invloed is. Door onze raadplegingen langer te laten duren, zullen de burgers, ondernemingen en organisaties die ons helpen ons beleid in ons aller belang vorm te geven, een krachtiger stem krijgen."

De Commissie hoopt dat de verlengde raadpleging en de nieuwe attenderingsdienst de deelname aan haar raadplegingen zal vergoten, met name van groepen die tot nu tot ondervertegenwoordigd zijn geweest. Zo zullen kmo-organisaties nu meer tijd hebben om zich te organiseren en hun leden te raadplegen over de mogelijke effecten voor het kleinbedrijf van een nieuw beleidsvoorstel .

Met haar beleid voor "slimme regelgeving" streeft de Commissie ernaar burgers en ondernemingen bij het wetgevingsproces te betrekken; daarmee zorgt zij ervoor dat bij de opstelling van een wetgevingsvoorstel rekening wordt gehouden met alle gegevens en punten van zorg die van belang zijn.


Terug naar boven