r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De PKK: een overzicht

donderdag 29 december 2011, 14:45

ANKARA (ANP) - De Turkse luchtmacht bestookte donderdag een groep menen die ze kennelijk bij vergissing voor PKK-strijders aanzag. Hier volgt een profiel van de PKK, die in de Europese Unie en Verenigde Staten op de terreurlijst staat.

Naam: Partiya Karkeren Kurdistan ofwel Koerdistan Arbeiders Partij (PKK).

Oprichting: De op stalinistische leest geschoeide PKK is in de jaren '70 van de vorige eeuw opgericht. Ze begon de gewapende strijd in 1984. Sindsdien zijn tussen 40.000 en 45.000 mensen omgekomen.

Leider: De grondlegger en nog steeds onbetwiste leider is Abdullah Öcalan. Hij werd in 1999 opgepakt en zit nu een levenslange gevangenisstraf uit. In het veld wordt de PKK geleid door Murat Karayilan.

Strijders: Op het hoogtepunt in de jaren '90 telde de PKK mogelijk 50.000 strijders. Hoeveel dat er nu zijn, is onbekend. Schattingen variëren tussen 3000 en 5000. De meeste PKK-strijders verblijven in Noord-Irak, vanwaar zij aanvallen uitvoeren op doelen in Turkije. In Turkije leven minstens 10 miljoen Koerden.

Ideologie: Van oorsprong is de PKK een marxistisch-leninistische organisatie die streed voor een onafhankelijk Koerdistan in het zuidoosten van Turkije en delen van de omliggende landen waar Koerden een meerderheid vormen. Begin deze eeuw liet de PKK de eis voor onafhankelijkheid varen en eiste de groepering autonomie voor de Koerden in het zuidoosten van Turkije. Karayilan zei vorig jaar de wapens te willen inleveren in ruil voor meer politieke en culturele rechten voor Koerden.

Terug naar boven