r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie roept Spaanse stad Vitoria-Gasteiz uit tot Groene Hoofdstad van Europa 2012 (en)

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 15 december 2011.

Brussel 15 december 2011 - De Commissie heeft vandaag de prijs "Groene Hoofdstad van Europa" van Hamburg overgedragen aan Vitoria-Gasteiz.

EU-commissaris voor Milieu, Janez Potocnik; de voorzitster van het Comité van de Regio's, Mercedes Bresso; de staatssecretaris voor het Milieu en minister voor Stadsontwikkeling en milieu, Holger Lange; en de burgemeester van Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto Aranzabal, hebben allen samen deelgenomen aan de ceremonie die tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's in het Europees Parlement werd gehouden.

Commissaris Potocnik zei het volgende: "Hamburg was een voorbeeldige Europese groene hoofdstad die vooral indruk heeft gemaakt met haar ideeëntrein vol groene stadsprojecten waarmee de belangrijke boodschap in verband met duurzame stadsontwikkeling in 18 Europese steden werd verspreid. Ik wens de stad Vitoria-Gasteiz succes toe bij de inspanningen die ze tijdens haar jaar als Europese Groene Hoofdstad 2012 zal leveren. Ik kijk er naar uit om in de loop van dat jaar nieuwe initiatieven te zien en over nieuwe initiatieven te horen zodat andere Europese steden zich aan het voorbeeld van Vitoria-Gasteiz kunnen spiegelen en erdoor gemotiveerd zullen worden om betere resultaten neer te zetten op het vlak van bijvoorbeeld waterverbruik, stadsplanning en groene infrastructuur alsook op andere gebieden die van een stad een groene stad maken, waar het goed leven is."

Voorzitster Bresso zei het volgende: "De burgers verwachten van Europa concrete voordelen in hun dagelijkse leven. De Europese groene hoofdsteden wijzen in dit opzicht de weg met groen openbaar vervoer, energie-efficiënte openbare gebouwen en nog veel meer voorbeelden van uitstekende lokale projecten die vaak meegefinancierd worden uit de cohesiebegroting van de EU en die verder reiken dan de bij de EU-richtlijnen vastgestelde doelstellingen. Voortbouwend op de verwezenlijkingen van Stockholm in 2010, Hamburg in 2011 en, naar wij hopen, Vitoria-Gasteiz in 2012, is het Comité van de Regio's bereid om met de Europese Commissie samen te werken om een gemeenschap op te zetten die het mogelijk maakt de ervaringen van de Europese Groene Hoofdsteden met veel meer actoren te delen."

De prijs voor Groene Hoofdstad van Europa houdt een erkenning en een beloning in voor steden die het voortouw nemen op het vlak van milieuvriendelijk leven in een stedelijke omgeving en een rolmodel kunnen zijn voor andere steden. Europa heeft behoefte aan dit soort inspiratie nu steden te maken krijgen met steeds meer hardnekkige milieuproblemen. Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland in Noord-Spanje is de derde Europese stad die de prestigieuze titel van Europese Groene Hoofdstad in de wacht sleept sinds de start van het initiatief in 2010 en treedt hiermee in de voetsporen van Stockholm en Hamburg.

Vitoria-Gasteiz, een stad op mensenmaat

De ontstaansgeschiedenis van Vitoria-Gasteiz gaat terug tot de middeleeuwen, namelijk tot 1181. Het is de hoofdstad van het historische gebied Alava: 76% van de bevolking en het grootste gedeelte van de industrie en de dienstensector van dat gebied is in de stad gevestigd. Vitoria-Gasteiz is een middelgrote stad. De gemeente omvat het stedelijke gebied met een bevolking van 235 445 zielen en 64 kleine, landelijke gehuchten op het omringende platteland.

Vitoria-Gasteiz is in meer dan één betekenis een van Europa's groenste steden. Vitoria-Gasteiz is het beste bewijs van wat meer dan 30 jaar toewijding aan duurzaamheid kunnen opleveren. Met haar goede praktijken op het vlak van stadsplanning, groene ruimten, recycling, mobiliteit en waterverbruik is de stad voor Europa een voorbeeld geworden. Zij bezit meer dan 10 miljoen vierkante meter aan parken en groene ruimten en haar paradepaardje, het groene-gordel-project, dwingt internationale erkenning af. De "groene geloofsbrieven" die Vitoria-Gasteiz kan voorleggen, zijn des te opmerkelijker omdat de stad tijdens de laatste decennia een belangrijke bevolkingsaangroei heeft gekend. Zorgvuldige strategische stadsplanning, sterke betrokkenheid van de burgers en een evenwichtig milieubeheer hebben de stad in staat gesteld met de natuurlijke omgeving te harmoniseren, haar culturele identiteit te ontwikkelen en tot een model van stedelijke duurzaamheid uit te groeien. Wat deze stad tot een ideaal Europees rolmodel maakt, is dat ze staat voor de doorsnee, middelgrote stad waarin 84% van de Europeanen leeft.

Groene feiten en cijfers

  • Alle bewoners hebben toegang tot open, groene ruimten binnen een bereik van 300 m
  • 613 hectare groene gordel
  • 479m2 bos per hoofd van de bevolking (een derde van het gemeentelijke gebied bestaat uit bos)
  • 210 percelen waarop aan biologische landbouw wordt gedaan
  • 130 000 bomen in de straten van de stad
  • Twee tramlijnen en 90 km fietspaden
  • De helft van alle trajecten worden te voet afgelegd
  • 1ste milieu-actieplan goedgekeurd in 2002

De prijs voor Groene Hoofdstad van Europa

Europa is nu een hoofdzakelijk stedelijke maatschappij en vier van de vijf Europeanen leven in grotere en kleinere steden. Het zijn de stedelijke gebieden die onze samenleving met de grootste milieuproblematiek opzadelen maar het is tevens in de stedelijke gebieden dat de betrokkenheid tot stand komt en de innovatieve ideeën geboren worden om deze problematiek aan te pakken. De prijs voor Groene Hoofdstad van Europa erkent en beloont lokale inspanningen ter verbetering van het milieu, de economie en de levenskwaliteit van de groeiende stedelijke bevolking. De prijs voor Groene Hoofdstad van Europa wordt ieder jaar toegekend aan een hoofdstad die de weg wijst op het gebied van milieuvriendelijk stedelijk wonen en die voor andere steden model kan staan. Het betere imago van de winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron zijn voor andere steden; het zal de winnaar tevens een betere reputatie bezorgen en de stad aantrekkelijker maken voor mensen die ze willen bezoeken of er willen werken of wonen.

Vitoria-Gasteiz wordt Groene Hoofdstad van Europa in 2012 en Nantes krijgt de titel in 2013. De wedstrijd om de Europese groene hoofdstad voor 2014 aan te duiden is momenteel aan de gang; 18 steden wedijveren om de titel. De winnaar voor 2014 wordt aangeduid in juni 2012 na een beoordeling van de kandidaturen door een internationale jury die wordt bijgestaan door een panel van deskundigen op diverse milieugebieden, waar een lid van het Comité van de Regio's deel van uitmaakt.

Nadere bijzonderheden

Lees meer over de prijs en de kandidaatstelling op www.europeangreencapital.eu

 

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Terug naar boven