r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Intreerede: Drinkwater, Delft

stadhuis Delft
datum 27 januari 2012 15:00
plaats Delft
locatie Aula TU Toon locatie
organisatie TU Delft (TUD)

Intreerede van Prof.dr.ir. J.P. van der Hoek

Prof.dr.ir. J.P. van der Hoek | Faculteit CiTG

Topkwaliteit drinkwater: nimmer vanzelfsprekend

Gezond en veilig drinkwater uit de kraan: het lijkt zo vanzelfsprekend. In de Nederlandse benchmark “Water in zicht” scoren alle drinkwaterbedrijven zeer goed op drinkwaterkwaliteit, veel beter dan wat nodig is volgens de Nederlandse drinkwaterwet. Het drinkwater wordt hoog gewaardeerd door de klant: de klant geeft zijn drinkwater gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer voor de kwaliteit, zoals vermeld in diezelfde benchmark. De consumptie van flessenwater in Nederland is dan ook veruit het laagste in Europa. En als er water wordt gedronken uit flesjes, dan worden die veelal gevuld met water uit de kraan. En ook de Inspectie Volksgezondheid kwalificeert het Nederlandse drinkwater jaarlijks als “goed”.

Dat alles ondanks de bedreigingen die er zijn geweest in het verleden: in de jaren ‘70 de ontdekking van gechloreerde verbindingen door gebruik van chloor als desinfectiemiddel; eind jaren ‘80 de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de ruwwaterbronnen (en een enkele keer zelfs in zeer lage concentraties in het drinkwater) en in de jaren ’90 de ontdekking van de vorming van bromaat, een verdacht carcinogene stof, bij gebruik van ozon als alternatief voor chloring. In de jaren ’90 speelde ook de vervuiling van het grondwater met nitraat. Thans hebben we te maken met nieuwe stoffen die de drinkwaterbronnen bedreigen: resten van geneesmiddelen, drugs of abuse, personal care products, artificial sweeteners.

Door continue aandacht aan bronbescherming, en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe zuiverings- en distributietechnieken, is de kwaliteit over de afgelopen vijftig jaar gehandhaafd en zelfs verbeterd. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan die een continue aandacht en inspanning vereisen, ook op technisch-wetenschappelijk gebied. Nieuwe stoffen worden waargenomen in de ruwwaterbronnen. Uitdaging is om de aanwezigheid daarvan beter te kunnen voorspellen, het gedrag van die stoffen in de zuiveringsprocessen te kennen, en als die processen ontoereikend zijn, nieuwe processen te ontwikkelen. Door klimaatverandering verandert de temperatuur van het water en treden grotere extremen op in bijvoorbeeld rivierafvoeren, waardoor hogere concentraties aan verontreinigingen kunnen optreden. Wat is het effect daarvan op de zuivering en distributie van drinkwater, en heeft dit uiteindelijk gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater en daarmee effect op de volksgezondheid? En wat betekent de tendens die thans te zien is naar “integrale waterconcepten”, waarin gesproken wordt over kringloopsluitingen, hergebruik van water en decentrale zuiveringen? Wat is de plaats en rol daarin van de drinkwatervoorziening zoals we die nu kennen? Ook dat is een uitdaging voor de drinkwatersector waar een antwoord op gevonden dient te worden.

Een goede en betrouwbare drinkwaterkwaliteit blijft de voortdurende aandacht vragen van de bedrijfstak en de overheid, en vraagt om gedegen wetenschappelijk onderzoek. Topkwaliteit drinkwater: nimmer vanzelfsprekend!


Terug naar boven