r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Toetreding Kroatië tot de EU: groen licht van Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 1 december 2011, 13:50.

Het Parlement gaf zijn goedkeuring aan het EU-lidmaatschap van Kroatië, zoals voorgeschreven door de Verdragen, tijdens een stemming op donderdag. Zagreb werd echter wel opgeroepen om overgebleven problemen op te lossen, vooral op het gebied van de rechterlijke macht en de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad. Kroatië zou op 1 juli 2013 de 28e EU-lidstaat kunnen worden.

Het voorstel voor goedkeuring door het Parlement van de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, dat door waarvoor Hannes SWOBODA (S&D, AT) was voorbereid, werd aangenomen met 564 stemmen voor, 38 tegen en 32 onthoudingen. De volgende stap voor Kroatië en de EU-lidstaten zal het ondertekenen van het Toetredingsverdrag zijn tijdens de top van 8-9 december, waarna het verdrag door alle 27 lidstaten kan worden geratificeerd. Kroatië zal waarschijnlijk op 1 juli 2013 toetreden tot de EU.

In een begeleidende niet-bindende resolutie, ook opgesteld door Swoboda en aangenomen met 550 stemmen voor, 34 tegen en 41 onthoudingen, verwelkomen de Europarlementariërs het einde van de toetredingsonderhandelingen, moedigen ze Kroaten aan om aan het EU referendum deel te nemen en voor het Toetredingsverdrag te stemmen, en roepen ze lidstaten op om het ratificatieproces snel te doorlopen. Ze kijken uit naar de komst van Kroatische waarnemers in het Parlement.

EP-leden benadrukken dat zij het monitoringsproces voor de toetreding zullen volgen en ze vragen de Commissie om het Parlement op de hoogte te houden van de mate waarin de Kroatische autoriteiten zich houden aan de toezeggingen die tijdens de onderhandelingen zijn gedaan.

Hoewel EP-leden erkennen dat Kroatië klaar is voor toetreding, moedigen ze Zagreb aan om overgebleven problemen aan te pakken, vooral op het gebied van de rechterlijke macht en de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.

Ze dringen er bij Kroatië op aan om de inspanningen in de vervolging van oorlogsmisdaden te vergroten, te voldoen aan alle aanbevelingen van het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië en de terugkeer van oorlogsvluchtelingen, vooral Serviërs, aan te moedigen.

Tot slot, verzoeken EP-leden Kroatië om de structurele hervormingen van de economie voort te zetten, de werkgelegenheid te stimuleren door de arbeidsmarkt nieuw leven in te blazen en te werken aan begrotingsconsolidatie om het concurrentievermogen te versterken.


Delen

Terug naar boven