r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Forse uitbreiding beschermde natuurgebieden Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 21 november 2011.

Brussel, 21 november 2011 - Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde gebieden, is aanzienlijk uitgebreid. Er is bijna 18 800 vierkante kilometer aan toegevoegd, waarvan een groot deel mariene gebieden, die in totaal goed zijn voor 17 000 vierkante kilometer. Daardoor zullen heel wat bedreigde mariene soorten beter worden beschermd. Het netwerk beslaat nu bijna 18% van het EU-grondgebied en meer dan 145 000 km² van de zeeën van de EU. Voornamelijk het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Griekenland, Cyprus, Hongarije, Litouwen en Italië waren bij de recente uitbreiding betrokken. Natura 2000 staat centraal in de strijd van Europa om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en de ecosysteemdiensten te waarborgen.

Janez Potocnik, Europees Commissaris voor Milieu: "Natura 2000 is op dit ogenblik een van de meest doeltreffende middelen die we in Europa hebben in de strijd tegen verlies aan biodiversiteit. Het netwerk speelt een doorslaggevende rol in onze strategie voor de bescherming van ons natuurlijk erfgoed. Ik ben bijzonder verheugd dat de Europese zeeën hier nu een groter deel van uitmaken. De bescherming van het Europese mariene milieu met zijn unieke kenmerken is nog nooit zo belangrijk geweest."

Natura 2000 is een omvangrijk netwerk van beschermde natuurgebieden dat tot stand is gebracht om het voortbestaan van de waardevolste en meest bedreigde soorten en habitats te waarborgen. Het netwerk bestaat uit ongeveer 26 000 gebieden. Met de laatste uitbreiding zijn er 166 nieuwe gebieden van in totaal bijna 18 800 vierkante kilometer aan toegevoegd. Meer dan 90% daarvan is marien gebied (17 000 km²). Het gaat in hoofdzaak om gebieden in het Verenigd Koninkrijk, maar ook gebieden in Frankrijk, België, Griekenland, Cyprus en Italië.

Deze nieuwe mariene gebieden zullen voor veel van Europa's zeldzaamste en meest bedreigde soorten een belangrijk toevluchtsoord zijn. In de Atlantische Oceaan zijn voor het Verenigd Koninkrijk negen koudwaterkoraalriffen voor de kust van Rockall Island toegevoegd. Deze riffen worden gekenmerkt door een uitermate hoge biodiversiteit. Er leven koralen, zeespinnen en talloze tot op heden naamloze soorten. In de Middellandse Zee zullen dankzij de nieuwe gebieden symbolisch belangrijke soorten zoals de groene zeeschildpad Chelonia mydas, de valse karetschildpad Caretta caretta en de monniksrob Monachus monachus beter worden beschermd. Deze spelen een cruciale rol in de ecosystemen waar ze deel van uitmaken.

De uitbreidingen zullen ook een betere bescherming voor een reeks waardevolle landhabitats met zich meebrengen, zoals veengebieden in Litouwen, zoutvlaktes in Hongarije en soortenrijke kalkgraslanden in Italië en Cyprus.

Dat deze beschikkingen van de Commissie zijn aangenomen, is een belangrijke stap voor de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk tegen 2012. Deze totstandbrenging speelt een prominente rol in de reeks voorstellen in het kader van de biodiversiteitstrategie van de EU die de Commissie dit jaar heeft aangenomen.

Achtergrond

Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden dat bestaat uit speciale beschermingszones die tot stand zijn gebracht uit hoofde van de Europese habitatrichtlijn en speciale beschermingzones die tot stand zijn gebracht uit hoofde van de Europese vogelrichtlijn. Natura 2000 is geen keurslijf: activiteiten als landbouw, toerisme, bosbouw en recreatie kunnen binnen het netwerk nog steeds plaatsvinden, zolang ze maar duurzaam en in harmonie met de natuurlijke omgeving zijn.

De lidstaten kiezen hun in het kader van de habitatrichtlijn tot stand gebrachte Natura 2000-gebieden in samenwerking met de Commissie. Na de selectie erkent de Commissie de gebieden, zoals ook nu, officieel als "gebieden van communautair belang". Dit proces bevestigt de officiële status van de gebieden en versterkt de verplichtingen om ze te beschermen. De lidstaten hebben vervolgens zes jaar om de nodige beheersmaatregelen in te stellen en de gebieden als speciale beschermingszones aan te wijzen.

De laatste toevoeging betreft vijftien lidstaten. Het aantal "gebieden van communautair belang" wordt hiermee met 166 verhoogd. De recente toevoegingen beslaan zes biogeografische gebieden: het Alpiene, Atlantische, boreale, continentale, Pannonische en Middellandse Zee-gebied.

Het spectrum aan beschermde gebieden is uitgebreid, van bloemrijke graslanden tot grotten en meren. De negen biogeografische gebieden van het netwerk weerspiegelen de grote verscheidenheid van de EU-biodiversiteit.

De biodiversiteit, het schaarse goed dat de verscheidenheid van het leven op aarde is, ondergaat een crisis. Door menselijke activiteiten gaan er in een ongekend tempo soorten verloren, wat onomkeerbare gevolgen met zich meebrengt voor onze toekomst. De Europese Unie strijdt hiertegen en heeft zichzelf onlangs nieuwe doelstellingen gesteld: het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen 2020 een halt toeroepen, ecosysteemdiensten zoals bestuiving beschermen (en deze diensten herstellen indien ze aangetast zijn) en de bijdrage van de EU voor het tegengaan van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit verhogen. Natura 2000 is een belangrijk hulpmiddel om deze doelstellingen te bereiken.

Nadere informatie:

Meer informatie over het EU-natuurbeleid:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Voor meer informatie over deze uitbreiding, zie MEMO/11/806

 

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Terug naar boven